Lớp 9
20điểm
3 năm trước
Mai Hoa

Bằng phương pháp hóa học, hãy làm khô những khí có lẫn hơi nước sau: CO, CO2, HCl. Giải thích sự lựa chọn chất làm khô.
Chào cả nhóm, mình biết mình không giỏi lắm ở chuyện này, nhưng mình cũng biết mình có những người bạn thông minh ở đây. Cần một tay giúp đỡ gấp!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Đối với khí CO2, ta có thể sử dụng chất khô CaCl2 (cloride canxi) để hấp thụ hơi nước. Phản ứng xảy ra như sau: CO2 + CaCl2 -> CaCO3 + 2HCl. Công thức hóa học này cho thấy rằng CO2 phản ứng với CaCl2 để tạo ra CaCO3 và HCl, trong quá trình này, hơi nước sẽ bị lấy đi và CO2 sẽ được làm khô.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Đối với khí CO, ta có thể sử dụng chất khô CaO (vôi sống) để hấp thụ hơi nước. Phản ứng xảy ra như sau: CO + CaO -> CaCO3. Công thức hóa học này cho thấy rằng CO phản ứng với CaO để tạo ra CaCO3, trong quá trình này, hơi nước sẽ bị lấy đi và CO sẽ được làm khô.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Phương pháp giải:

Bước 1: Xác định các chất làm khô phù hợp dựa trên tính chất hóa học của khí CO, CO2, HCl.

Bước 2: Áp dụng phương pháp hóa học phù hợp để làm khô từng chất khí.

Bước 3: Giải thích sự lựa chọn chất làm khô dựa trên tính chất hóa học và tương tác của chúng với lẫn nhau.

Câu trả lời:

Cách giải 1: Sử dụng chất làm khô vô cơ như cloua (CaCl2) hoặc cục tác dụng nhôm (Al2O3). CaCl2 chủ yếu được sử dụng để làm khô hơi nước và hấp thụ lượng nước lớn. Al2O3 cũng có khả năng hấp thụ hơi nước, đặc biệt là trong trường hợp của CO2.

Cách giải 2: Sử dụng chất làm khô hữu cơ như silica gel. Silica gel được sử dụng phổ biến như một chất hấp thụ hơi nước vì khả năng của nó trong việc duy trì khô ráo. Nó cũng có khả năng hấp phụ CO2 và HCl một cách hiệu quả.

Cách giải 3: Sử dụng chất làm khô không ưu tiên với khí CO, CO2 và HCl. Trong trường hợp này, có thể sử dụng phương pháp khử nhiệt độ đóng băng để làm khô các chất khí này. Bằng cách làm giảm nhiệt độ xuống dưới điểm đông của chúng, ta có thể làm cho hơi nước tụ lại thành dạng lỏng và rơi xuống dưới dạng nước lỏng, trong khi khí CO, CO2 và HCl không hóa hơi và vẫn ở dạng khí.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47825 sec| 2252.164 kb