Lớp 10
20điểm
3 năm trước
Võ Kim Ngân

Bài dễ thôi nè~
Hidro điều chế nước có khối lượng nguyên tử trung bình là 1,008. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử của đồng vị 2H1 trong 1 mililit nước? Biết rằng trong nước chủ yếu là 2 đồng vị 2H1 và 1H1
Xin chào, mình biết mọi người đều bận rộn, nhưng mình rất cần một ít sự giúp đỡ. Có ai đó có thể hướng dẫn mình cách giải đáp câu hỏi này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Một cách tính khác là sử dụng tỷ lệ khối lượng giữa đồng vị 2H1 và 1H1 trong nước. Biết rằng khối lượng nguyên tử trung bình của nước là 1.008 và đồng vị 2H1 có khối lượng nguyên tử lớn hơn 1H1. Ta có thể tính số nguyên tử của 2H1 bằng công thức: số nguyên tử của 2H1 = (1 - (khối lượng nguyên tử 1H1 / khối lượng nguyên tử trung bình của nước)) * số nguyên tử trong 1 mililit nước
Với khối lượng nguyên tử của 1H1 là 1.008, ta có:
Số nguyên tử của 2H1 = (1 - (1.008 / 1.008)) * 1 = 0 nguyên tử

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Cách tính khác là sử dụng tỷ lệ đồng vị trong nước để tính số nguyên tử của đồng vị 2H1. Biết rằng trong nước chủ yếu là 2 đồng vị 2H1 và 1H1 (tỷ lệ 2:1), ta có thể tính số nguyên tử của 2H1 bằng công thức sau: số nguyên tử của 2H1 = (khối lượng nguyên tử trung bình của nước) / (2 + 1)
Với khối lượng nguyên tử trung bình của nước là 1.008, ta có:
Số nguyên tử của 2H1 = 1.008 / 3 = 0.336 nguyên tử

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Để tính số nguyên tử của đồng vị 2H1 trong 1 mililit nước, ta có thể sử dụng công thức: số nguyên tử của 2H1 = (khối lượng nguyên tử trung bình của nước) / (khối lượng nguyên tử của 2H1)
Với khối lượng nguyên tử trung bình của nước là 1.008 và khối lượng nguyên tử của 2H1 là 2.014, ta có:
Số nguyên tử của 2H1 = 1.008 / 2.014 = 0.5 nguyên tử

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Phương pháp giải:
Để giải câu hỏi trên, ta cần biết được tỉ lệ phân bố của các nguyên tử đồng vị trong nước.

Biết rằng trong nước chủ yếu có hai đồng vị là 2H1 và 1H1. Giả sử số nguyên tử của 2H1 trong 1 mililit nước là x, số nguyên tử của 1H1 là y.

Ta có hai phương trình sau đây:
1) Khối lượng trung bình của nước = (x * khối lượng nguyên tử 2H1 + y * khối lượng nguyên tử 1H1) / (x + y)

2) Tổng số nguyên tử 2H1 và 1H1 trong 1 mililit nước là (x + y) = 6.02 * 10^23 (Avogadro)

Ta có thể giải hệ phương trình này bằng phương pháp đại số hoặc thông qua phương trình giả định (giả sử một giá trị cho số nguyên tử 2H1 hoặc 1H1 và tính toán số nguyên tử còn lại).

Câu trả lời:
Số nguyên tử của đồng vị 2H1 trong 1 mililit nước là x = 4.82 * 10^23 nguyên tử

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.43711 sec| 2260.539 kb