Lớp 10
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Bảo Ngọc

Bài 1: Sửa lỗi sai. 1. If businesses want to protect the environment, they will aid the local community and educating travellers. 2. Nowadays, many of us tried to live in a way that will damage the environment as little as possible. 3. Ecotourism must benefits the local people and involve the local community. 4. Ecotourism must be sustainable, that is make a profit without destroy natural resources. 5. Ecotourism must provide an experiences that tourists want to pay for. 6. In a true ecotourism project, a nature reserve allows a small number of tourists to visiting its rare animals and uses the money that is generated to continue with important.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm bài:

1. Đọc kỹ từng câu trong đoạn văn.
2. Xác định lỗi sai trong từng câu.
3. Chỉnh sửa lỗi sai để câu trở thành câu chính xác.
4. Kiểm tra lại câu sau khi chỉnh sửa.

Câu trả lời:

1. If businesses want to protect the environment, they will aid the local community and educate travellers.
2. Nowadays, many of us try to live in a way that will damage the environment as little as possible.
3. Ecotourism must benefit the local people and involve the local community.
4. Ecotourism must be sustainable, which means making a profit without destroying natural resources.
5. Ecotourism must provide an experience that tourists want to pay for.
6. In a true ecotourism project, a nature reserve allows a small number of tourists to visit its rare animals and uses the generated money to continue important work.

Nếu có nhiều cách làm, bạn có thể cung cấp các phương pháp và câu trả lời thay thế khác.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Để tính nửa chu vi hình tròn, ta sử dụng công thức: chu vi hình tròn = π x đường kính hình tròn.

Tuy nhiên, trong câu hỏi không có thông tin về đường kính hình tròn, chỉ có thông tin về đường kính. Vì vậy, ta cần tính đường kính trước.

Đường kính hình tròn là gấp đôi đường kính, vậy đường kính của hình tròn này là 6 cm x 2 = 12 cm.

Tiếp theo, ta tính chu vi của hình tròn:
chu vi hình tròn = π x đường kính hình tròn = 3.14 x 12 cm ≈ 37.68 cm

Cuối cùng, ta tính nửa chu vi:
nửa chu vi hình tròn = chu vi hình tròn / 2 = 37.68 cm / 2 = 18.84 cm.

Vậy, nửa chu vi hình tròn là 18.84 cm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.44138 sec| 2247.344 kb