Lớp 8
50điểm
2 năm trước
TRINHTRANG

Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính
- Con người đã ra lệnh cho máy tính như thế nào
- Viết chương trình
- Chương trình và ngôn ngữ lập trình
Bài 2: Làm quen với CT và NNLT
- NNLT gồm những gì
- Từ khóa và tên
- Cấu trúc chung của chương trình
Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu
- Dữ liệu và kiểu dữ liệu
- Các phép toán với dữ liệu kiểu số
- Các phép toán so sánh
- Giao tiếp người với máy tính
Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình
- Biến là công cụ trong chương trình
- Khai báo biến
- Sử dụng biến trong chương trình
- Hằng
Bài 5: Từ bài toán đến chương trình
- Khái niệm về bài toán và thuật toán
Chào mọi người, mình đang gặp chút vấn đề khó khăn và rất cần sự giúp đỡ của các Bạn. Ai biết thì giúp mình với ạ!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
1. Đầu tiên, đọc kỹ câu hỏi để hiểu rõ yêu cầu của từng bài.
2. Tiếp theo, tìm kiếm và nghiên cứu các tài liệu, sách giáo trình hoặc tài liệu điện tử có liên quan để tìm hiểu về các khái niệm, nguyên tắc cơ bản.
3. Sau đó, nhận diện các từ khóa trong câu hỏi để xác định phạm vi câu trả lời và tìm hiểu chi tiết về từ khóa đó. Đồng thời, cân nhắc và lựa chọn phương pháp trình bày thông tin phù hợp như định nghĩa, giải thích, ví dụ, so sánh, trình bày theo quy trình hoặc cấu trúc...
4. Tiếp đến, tìm hiểu và áp dụng kiến thức đã nắm để trình bày câu trả lời một cách logic, rõ ràng và chi tiết. Có thể sử dụng ví dụ cụ thể, hình ảnh minh họa hoặc công thức toán học phù hợp.
5. Cuối cùng, đảm bảo câu trả lời trả về đúng yêu cầu của câu hỏi và có thể được hiểu một cách dễ dàng bởi người đọc.

Câu trả lời cho câu hỏi trên:
Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính
- Con người đã ra lệnh cho máy tính thông qua giao diện người dùng hoặc mã lệnh được viết bằng ngôn ngữ lập trình.
- Viết chương trình đòi hỏi người lập trình phải hiểu cú pháp và quy tắc của ngôn ngữ lập trình cụ thể và sử dụng các lệnh, hàm để định nghĩa công việc mà chương trình phải thực hiện.
- Chương trình là một tập hợp các lệnh, hàm và quy tắc được viết bằng ngôn ngữ lập trình nhằm giúp máy tính thực hiện các công việc cụ thể.

Bài 2: Làm quen với CT và NNLT
- Ngôn ngữ lập trình là một tập các quy tắc, cú pháp và từ vựng được sử dụng để lập trình máy tính.
- Từ khóa là những từ có ý nghĩa đặc biệt trong ngôn ngữ lập trình và không được sử dụng như tên biến hoặc hằng.
- Cấu trúc chung của chương trình bao gồm các khối lệnh, hàm, điều kiện và vòng lặp để điều chỉnh luồng thực hiện của chương trình.

Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu
- Dữ liệu là thông tin được chương trình xử lý và lưu trữ trong máy tính.
- Kiểu dữ liệu xác định loại dữ liệu mà chương trình có thể xử lý và kiểu định dạng của dữ liệu đó.
- Các phép toán với dữ liệu kiểu số bao gồm cộng, trừ, nhân, chia và các phép tính bổ sung như phép chia lấy phần nguyên, chia lấy phần dư.
- Các phép toán so sánh được sử dụng để so sánh giá trị của các biến và dữ liệu trong chương trình.
- Giao tiếp người với máy tính thường thông qua giao diện người dùng, ví dụ như giao diện đồ họa hoặc dòng lệnh để nhập lệnh, dữ liệu và xem kết quả.

Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình
- Biến là công cụ trong chương trình dùng để lưu giữ, xử lý và thay đổi giá trị của dữ liệu trong quá trình thực thi của chương trình.
- Khai báo biến định nghĩa tên biến cùng với kiểu dữ liệu mà nó sẽ lưu trữ.
- Sử dụng biến trong chương trình bao gồm gán giá trị cho biến, đọc và sử dụng giá trị biến trong các phép toán và hiển thị.
- Hằng là giá trị không thay đổi trong suốt quá trình thực thi của chương trình và có thể được sử dụng như một biến hằng.

Bài 5: Từ bài toán đến chương trình
- Khái niệm về bài toán là một vấn đề hoặc nhiệm vụ cần giải quyết bằng cách sử dụng thuật toán và chạy trên máy tính.
- Thuật toán là một tập hợp các bước cụ thể và rõ ràng để giải quyết bài toán một cách logic và hiệu quả.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Trong Bài 3, chương trình máy tính làm việc với dữ liệu. Dữ liệu là thông tin đầu vào hoặc kết quả đầu ra mà chương trình xử lý. Chương trình thực hiện các phép toán với dữ liệu kiểu số như cộng, trừ, nhân, chia. Ngoài ra, chương trình cũng có thể thực hiện các phép toán so sánh để kiểm tra các điều kiện và tạo ra sự tương tác giữa người dùng và máy tính.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Trong Bài 2, ta làm quen với khái niệm ngôn ngữ lập trình (NNLT). NNLT bao gồm các quy tắc, cú pháp, từ khóa và tên được sử dụng để viết chương trình. Các từ khóa và tên đại diện cho các hành động, tác vụ, hay giá trị mà chương trình có thể thực hiện.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Trong Bài 1, con người ra lệnh cho máy tính thông qua việc viết chương trình. Một chương trình máy tính được viết bằng ngôn ngữ lập trình, thể hiện các lệnh và hướng dẫn cho máy tính thực hiện các tác vụ cụ thể.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Câu 4: Biến là một công cụ trong chương trình để lưu trữ và xử lý dữ liệu. Biến có thể được khai báo bằng cách đặt tên và chỉ định kiểu dữ liệu của nó. Khi một biến được khai báo, không gian bộ nhớ tương ứng với kiểu dữ liệu được cấp phát để lưu trữ giá trị của biến. Biến có thể được sử dụng trong chương trình để lưu giữ các giá trị tạm thời và thực hiện các phép toán. Hằng là một giá trị không thay đổi trong suốt thời gian chạy của chương trình.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Tin học Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47130 sec| 2274.539 kb