Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Văn Hưng

Bài 1 cho các từ sau "núi đồi, rực rỡ, chen chúc, vườn, dịu dàng, thành phố, ăn, đánh đập, mênh Mông, dũng cảm A) dựa vào cấu tạo hãy sắp xếp xếp các từ trên thành các nhóm B) dựa vào các từ loại lại hãy sắp xếp xếp các từ trên thành các nhóm
Mọi người thân mến, mình đang trong tình thế khó khăn và rất cần sự giúp đỡ của Mọi người. Mọi người có thể dành chút thời gian giải đáp câu hỏi này của mình không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

A) Để sắp xếp các từ trên thành các nhóm dựa trên cấu tạo, chúng ta quan sát các từ và xem xét các thành phần âm tiết, từ loại và cách ghép từ.

B) Để sắp xếp các từ trên thành các nhóm dựa trên từ loại, chúng ta xem xét chức năng ngôn ngữ của từ trong câu và xác định từ loại của từ đó.

Câu trả lời:

A) Các nhóm từ dựa theo cấu tạo:

Nhóm 1: núi, đồi, thành phố, vườn, Mênh Mông
Nhóm 2: rực rỡ, dịu dàng
Nhóm 3: chen chúc, ăn, đánh đập, dũng cảm

B) Các nhóm từ dựa trên từ loại:

Nhóm 1: danh từ - núi, đồi, thành phố, vườn, Mênh Mông
Nhóm 2: tính từ - rực rỡ, dịu dàng
Nhóm 3: động từ - chen chúc, ăn, đánh đập
Nhóm 4: tính từ - dũng cảm

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Để hoàn thành các câu này, chúng ta cần chọn các giới từ phù hợp để điền vào chỗ trống. Dưới đây là câu trả lời cho từng câu hỏi:

1) I get along with her really well. We are best friends.
2) I found out last week that I'm getting a promotion at work.
3) I came across an old photo of my father yesterday. I hadn't seen it for years.
4) This is very bad - I've fallen out with my manager at work.
5) The kitchen is in a right mess. I'll have to clean it up.
6) I've completely cut out meat from my diet. I'm now a vegetarian.
7) I gave up with the crossword in the end. It was too difficult.
8) I have a heart problem so I have to cut down on my cholesterol intake.
9) I hope to catch up with my brother this weekend. I haven't seen him for ages.

Các từ có thể được nhóm thành 2 nhóm dựa trên cấu tạo và từ loại:

a) Dựa vào cấu tạo:
- Từ đơn: vườn, ngọt, ăn
- Từ ghép: núi đồi, thành phố, đánh đập
- Từ láy: rực rỡ, chen chúc, dịu dàng

b) Dựa vào từ loại:
- Danh từ: núi đồi, vườn, thành phố
- Động từ: chen chúc, ăn, đánh đập
- Tính từ: rực rỡ, dịu dàng, ngọt.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Ngữ văn Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.51162 sec| 2257.195 kb