Lớp 10
30điểm
3 năm trước
!Lần đầu hỏi
Nguyễn Đức Anh

Ba người đi xe đạp cùng một điểm và cùng chiều, trên cùng một đường thẳng. Người thứ nhất có vận tốc \(v_1\) = 8km/h. Người thứ hai xuất phát muộn hơn 15 phút và có vận tốc
Có ai ở đây rảnh dỗi không, mình đang có câu hỏi này khoai quá? Mình đang cần sự giúp đỡ để trả lời câu hỏi này ạ.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
- Ta có thể giải bài toán này bằng phương pháp sử dụng quy tắc vận tốc trung bình.
- Đặt thời gian di chuyển của người thứ hai là t, vận tốc của người thứ hai là \(v_2\), vận tốc trung bình của người thứ hai từ lúc xuất phát cho đến khi gặp người thứ nhất là \(v_{tb}\).
- Theo quy tắc vận tốc trung bình, ta có công thức:
\[v_{tb} = \dfrac{s}{t}\]
Trong đó, s là quãng đường mà người thứ hai đã đi từ lúc xuất phát cho đến khi gặp người thứ nhất.
- Quãng đường mà người thứ hai đã đi trong khoảng thời gian t là:
\[s = v_2 \times t\]
- Do người thứ hai xuất phát muộn hơn 15 phút, tức là \(t = \dfrac{15}{60} \) (đổi phút thành giờ).
- Vì ba người đi cùng chiều, nên quãng đường của cả ba người từ lúc xuất phát cho đến khi gặp nhau là như nhau. Do đó, ta có công thức:
\[s = v_1 \times t\]
- Thay các giá trị vào công thức trên, ta có:
\[v_2 \times \left(\dfrac{15}{60}\right) = 8 \times \left(\dfrac{15}{60}\right)\]
- Từ đó suy ra giá trị của \(v_2\).

Câu trả lời:
- Ta giải phương trình trên để tìm giá trị của \(v_2\).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45029 sec| 2252.57 kb