Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Huy

Ba cửa hàng bán được 2870 lít dầu.Cửa hàng thứ nhất bán gấp đôi cửa hàng thứ hai,cửa hàng thứ hai bán bằng 1/4 cửa hàng thứ 3.Hỏi mỗi cửa hàng bán bao nhiêu lít dầu?
Có ai đó ở đây đã từng trải qua câu hỏi tương tự này chưa ạ và có thể chia sẻ kinh nghiệm hoặc đưa ra lời khuyên cho mình không ạ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Giả sử lượng dầu mỗi cửa hàng bán là x (lít).
Theo đề bài, ba cửa hàng bán được tổng cộng 2870 lít dầu.
Ta có hệ phương trình sau:
x + 2x + (1/4)x = 2870

Câu trả lời:

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Cho số lít dầu cửa hàng thứ hai là x. Khi đó, số lít dầu cửa hàng thứ nhất là 2x và số lít dầu cửa hàng thứ ba là 1/4 lít dầu cửa hàng thứ hai. Tổng số lít dầu bán được là 2870 lít. Ta có thể giải hệ phương trình 2x + x + (1/4)*(2x + x) = 2870 để tìm giá trị của x và sau đó tính được số lít dầu của từng cửa hàng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Giải phương trình 2x + x + (1/4)*(2x + x) = 2870 để tìm giá trị của x, với x là số lít dầu cửa hàng thứ hai bán được. Sử dụng công thức số học, ta có thể tính được số lít dầu cửa hàng thứ nhất và cửa hàng thứ ba.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Giả sử cửa hàng thứ hai bán x lít dầu, cửa hàng thứ ba sẽ bán 4x lít dầu. Vì cửa hàng thứ nhất bán gấp đôi cửa hàng thứ hai nên cửa hàng thứ nhất sẽ bán 2x lít dầu. Tổng số lít dầu bán được là 2870 lít nên ta có phương trình: 2x + x + 4x = 2870. Giải phương trình này ta sẽ tìm được x là số lít dầu cửa hàng thứ hai bán được. Sau đó, ta có thể tính được số lít dầu cửa hàng thứ nhất và cửa hàng thứ ba dựa trên x.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Để giải câu hỏi trên, chúng ta cần biết quy ước đổi đơn vị giữa mét và kilômét cũng như giữa phút và giờ.

1 kilômét (km) bằng 1000 mét (m).
1 giờ (h) bằng 60 phút (min).

Ta sẽ sử dụng quy tắc chia tỉ lệ để tìm câu trả lời cho câu hỏi.

Giá trị ban đầu là 300m/phút. Ta có thể chuyển đổi đơn vị để cả hai về cùng đơn vị.
- Đơn vị của 300m là mét.
- Đơn vị của phút không phải là giờ, do đó chúng ta cần chuyển đổi đơn vị từ phút sang giờ để hai số cùng có đơn vị giờ.

Để chuyển đổi đơn vị từ mét/phút thành kilômét/giờ, ta sẽ thực hiện các bước sau:
1. Chuyển đổi đơn vị từ mét sang kilômét bằng cách chia cho 1000.
2. Chuyển đổi đơn vị từ phút sang giờ bằng cách chia cho 60.

Vậy, 300m/phút = (300/1000)km/(1/60)giờ = 0.3km/0.0167giờ.

Để đơn giản hóa kết quả, ta cần rút gọn tỷ lệ giữa kilomet và giờ.
0.3km/0.0167giờ = (0.3/0.0167)(km/giờ).

Tiếp theo, ta sẽ tính giá trị của tỷ số (0.3/0.0167).

Sau khi tính toán tỷ số này, ta có kết quả là: 18 km/giờ.

Vậy, 300m/phút = 18km/giờ.

Đáp án: 300m/phút = 18km/giờ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.50062 sec| 2260.891 kb