Lớp 8
10điểm
2 năm trước
!Lần đầu hỏi
Tân

Ba chà cú là gì
Uh oh, mình đang rối bời với một câu hỏi khó đây. Mọi người có thể giúp mình tìm câu trả lời được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi này, chúng ta cần hiểu ý nghĩa của từ "chà cú". Tuy nhiên, từ "chà cú" không nằm trong từ điển tiếng Việt và không có thông tin rõ ràng về nghĩa của nó. Vì vậy, không thể giải đúng câu hỏi này theo phương pháp truyền thống.

Tuy nhiên, có thể cân nhắc một số ý tưởng giải khác nhau dựa trên tiếp cận logic hoặc sự sáng tạo, nhưng không có đáp án chính xác nếu không có thông tin cụ thể về ý nghĩa của từ "chà cú".

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Ba chà cú là một mô hình tương tự như ba chân cú, được sử dụng trong toán học để diễn tả cấu trúc hoặc quy luật tương tự nhau giữa ba biến đổi hay các hệ thống.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Ba chà cú là một khái niệm trong hình học, đây là trường hợp đặc biệt khi ba đường chân cú đồng song song và không giao nhau.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Ba chà cú là biểu đồ trong hình học được tạo ra từ ba đường chân cú chạy song song và có khoảng cách như nhau giữa chúng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48090 sec| 2250.727 kb