Lớp 6
30điểm
3 năm trước
!Lần đầu hỏi
Đỗ Quang Thắng

Anh Hùng đi quãng đường AB trong 0,3 giờ với vận tốc 35 km/h rồi đi tiếp quãng đường BC trong 1 giờ 20 phút với vận tốc 36 km/h. Tính quãng đường tổng cộng anh Hùng đã đi.
Ai đó có thể tận tình chỉ giáo cho mình cách xử lý câu hỏi này với. Mình thật sự mong muốn lắng nghe những lời khuyên từ các Bạn.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Tổng quãng đường anh Hùng đã đi = quãng đường AB + quãng đường BC = 10,5 km + 48 km = 58,5 km

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Quãng đường BC = vận tốc x thời gian = 36 km/h x (1 + 20/60) giờ = 36 km/h x 4/3 giờ = 48 km

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Quãng đường AB = vận tốc x thời gian = 35 km/h x 0,3 giờ = 10,5 km

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Phương pháp giải:

Để tính quãng đường tổng cộng anh Hùng đã đi, ta cần tính được quãng đường AB và quãng đường BC, sau đó cộng chúng lại.

- Quãng đường AB = Thời gian di chuyển x Vận tốc = 0,3 giờ x 35 km/h = 10,5 km (với thời gian di chuyển tính bằng giờ và vận tốc tính bằng km/h)
- Quãng đường BC = Thời gian di chuyển x Vận tốc = (1 giờ + 20 phút/60 giờ) x 36 km/h = (1,33) x 36 = 47,88 km (chuyển đổi thời gian phút sang giờ là 20 phút/60 giờ)

Sau đó, cộng quãng đường AB và BC lại: 10,5 km + 47,88 km = 58,38 km.

Vậy quãng đường tổng cộng anh Hùng đã đi là 58,38 km.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.43100 sec| 2252.359 kb