Lớp 8
60điểm
2 năm trước
Đào văn đại

Ai là người xấu nhất trong lịch sử
(\_/)
( •.•)
( >
Xin lỗi nếu mình làm phiền, nhưng mình đang mắc kẹt với câu hỏi này và mình thật sự cần một ai đó giúp đỡ. Mọi người có thể dành chút thời gian để hỗ trợ mình được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Xác định ngữ cảnh câu hỏi: Câu hỏi yêu cầu chúng ta xác định người xấu nhất trong lịch sử.

2. Thu thập thông tin: Tìm hiểu về các sự kiện, nhân vật và hành động xấu trong lịch sử để xác định được người xấu nhất.

3. Đánh giá và so sánh: Xem xét các yếu tố như sự tàn bạo, tội ác, tác động xấu đến nhân loại và tầm ảnh hưởng để đánh giá và so sánh các cá nhân trong lịch sử.

4. Lựa chọn câu trả lời: Dựa trên thông tin thu thập được và các tiêu chí đánh giá, lựa chọn người được coi là xấu nhất trong lịch sử.

Câu trả lời cho câu hỏi trên có thể khác nhau tùy thuộc vào quan điểm và tiêu chí của mỗi cá nhân. Dưới đây là một số ví dụ về câu trả lời có thể:

1. Adolf Hitler: Với việc khởi xướng Thế chiến II và triệt hạ hàng triệu người trong Thế chiến II, Adolf Hitler được coi là một trong những nhân vật xấu nhất trong lịch sử.

2. Joseph Stalin: Với việc tạo ra chế độ chủ nghĩa cộng sản độc tài, cưỡng chế và quốc gia hóa kinh tế, Joseph Stalin đã gây ra hàng triệu người chết và bị coi là một người xấu trong lịch sử.

3. Pol Pot: Lãnh đạo Khmer Đỏ tại Campuchia, Pol Pot đã thực hiện chính sách diệt chủng, tàn sát hàng triệu người và gây ra một trong những thảm họa nhân loại lớn nhất trong thế kỷ 20.

4. Genghis Khan: Với việc thực hiện nhiều cuộc xâm lược, sát hại hàng triệu người và tàn phá vùng đất rộng lớn, Genghis Khan được coi là một trong những người xấu nhất trong lịch sử.

Tuy nhiên, đây chỉ là một số ví dụ và không phải là đáp án cuối cùng. Quan điểm và tiêu chí của mỗi người có thể khác nhau, dẫn đến việc có nhiều cách trả lời khác nhau cho câu hỏi này.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

One could argue that Pol Pot, the leader of the Khmer Rouge in Cambodia, is one of the worst individuals in history. During his rule, an estimated 1.7 million people died as a result of mass executions, forced labor, and starvation. The brutal regime under Pol Pot's leadership caused immense suffering and devastation to the Cambodian population.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Another possible answer could be Joseph Stalin, the leader of the Soviet Union. Stalin's regime was responsible for the deaths of millions of people through forced labor camps, executions, and famines. His reign of terror and suppression of dissent impacted the lives of countless individuals.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

The answer to the question of who is the worst person in history can vary depending on personal beliefs and perspectives. However, one possible answer could be Adolf Hitler, the leader of Nazi Germany. Hitler's actions during World War II, including the Holocaust, resulted in the deaths of millions of people and caused immense suffering and destruction.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Lịch sử Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49232 sec| 2251.32 kb