Lớp 6
10điểm
2 năm trước
Nguyễn ngọc minh anh

Ai là người nghĩ ra toán học ???
Chào các Bạn, mình đang gặp một chút vấn đề và thực sự cần sự trợ giúp của mọi người. Bạn nào biết cách giải quyết không, có thể chỉ giúp mình được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Đây là một câu hỏi mang tính chất lịch sử và không có một câu trả lời chính xác duy nhất. Dưới đây là một số phương pháp giải và câu trả lời có thể bạn quan tâm:

Phương pháp giải 1: Nghiên cứu lịch sử toán học
- Để tìm ra ai là người nghĩ ra toán học, bạn cần nghiên cứu lịch sử toán học từ nguồn dữ liệu và tài liệu có sẵn.
- Tìm hiểu về các nhà toán học nổi tiếng từ các thời kỳ như Thales, Pythagoras, Euclid, Archimedes, Newton, Gauss, và nhiều nhà toán học khác.
- Qua nghiên cứu, bạn có thể đưa ra được câu trả lời cho câu hỏi này.

Câu trả lời: Có nhiều nhà toán học đã đóng góp và phát triển toán học theo thời gian. Không thể chỉ định một người duy nhất là người nghĩ ra toán học vì toán học đã được phát triển từ hàng nghìn năm qua qua sự đóng góp của nhiều nhà toán học khác nhau.

Phương pháp giải 2: Mở rộng khái niệm toán học
- Đưa ra một quan điểm rằng toán học không chỉ có một người nghĩ ra mà là sự phát triển tập thể của nhiều người theo thời gian.
- Nêu ra các ví dụ về các dân tộc, văn minh đã có kiến thức toán học tồn tại trong lịch sử từ trước khi có bất kỳ nhà toán học nổi tiếng nào.
- Ví dụ: người Babylon, người Ai Cập cổ đại, người Hy Lạp cổ đại, người Ấn Độ cổ đại, v.v.

Câu trả lời: Toán học không chỉ là sự sáng tạo của một người duy nhất. Đó là sự phát triển dần dần của nhân loại qua hàng nghìn năm qua, với sự đóng góp của nhiều dân tộc, văn minh và nhà toán học khác nhau.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Có thể coi rằng toán học là một ngành triết học do những nhà tư tưởng và nhà nghiên cứu về số học, hình học, và các khái niệm trừu tượng khác đóng góp và phát triển.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Toán học không chỉ có một người nghĩ ra mà là sự phát triển từ thời gian và đóng góp của nhiều nhà toán học khác nhau trong suốt hàng ngàn năm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Toán học đã được phát triển từ nhiều nền văn minh khác nhau trên khắp thế giới, với đóng góp của nhiều nhà toán học nổi tiếng như Brahmagupta của Ấn Độ và Leonardo Fibonacci của Ý.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Người nghĩ ra toán học là những nhà triết học của Hy Lạp cổ đại như Thales, Pythagoras, và Euclid.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.50157 sec| 2250.992 kb