Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Long

ai biết muôn tiếng anh trong từ cơm trong tiếng anh là gì???? ^~^
Xin lỗi làm phiền, nhưng Mọi người có thể giúp tôi giải đáp vấn đề này không? Tôi đang cần một chút sự giúp đỡ.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Bước 1: Tìm từ "cơm" trong tiếng Việt.
Bước 2: Dùng từ điển Anh-Việt hoặc Google dịch để tìm cách diễn đạt từ "cơm" bằng tiếng Anh.

Câu trả lời:

"Cơm" trong tiếng Anh có thể được diễn đạt là "rice".

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

'Cơm' trong tiếng Anh có thể được dịch là 'rice' hoặc 'cooked meal'.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Trong tiếng Anh, từ 'cơm' có thể tương đương với từ 'cooked rice' hoặc 'meal'.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.41717 sec| 2247.883 kb