Lớp 3
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Văn Giang

5 giờ kém 20 phút hay còn gọi là mấy giơ
Xin chào mọi người, mình mới tham gia và đang cần sự giúp đỡ để giải đáp một câu hỏi. Có ai có thể dành chút thời gian không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta có thể sử dụng phương pháp cộng hoặc phương pháp chuyển đổi đơn vị thời gian.

Phương pháp cộng:
5 giờ kém 20 phút tương đương với 5 giờ + 20 phút = 5 giờ 20 phút.

Phương pháp chuyển đổi đơn vị thời gian:
20 phút tương đương với 1/3 giờ. Nên 5 giờ kém 20 phút tương đương với 5 giờ - 1/3 giờ = 5 giờ - 1 giờ 40 phút = 4 giờ 60 phút - 1 giờ 40 phút = 3 giờ 60 phút - 40 phút = 3 giờ 20 phút.

Vậy, 5 giờ kém 20 phút hay còn gọi là 5 giờ 20 phút hoặc 3 giờ 20 phút.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 3
Câu hỏi Lớp 3

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48649 sec| 2235.859 kb