Lớp 3
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Việt

47 : 5 bằng bao nhiêu   
Mình cảm thấy thực sự bế tắc lúc này và rất cần một ai đó hỗ trợ. Mọi người có thể dành chút thời gian giúp mình không? Xin lỗi nếu mình làm phiền Mọi người.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
- Đặt số chia (5) vào dưới số bị chia (47).
- Chia 4 cho 5. Vì 4 không lớn hơn 5 nên kết quả là 0. Dấu hai chấm phía sau số 0 biểu thị số thập phân.
- Đem số 7 kế tiếp (từ 47) xuống phía dưới, được 7.
- Gặp số 7, ta chia 7 cho 5. Kết quả là 1.
- Dấu phẩy sau kết quả chia hiện tại và 1 điểm ở phía dưới dấu phẩy biểu thị rằng có thể có số thập phân.
- Đem số 3 kế tiếp, từ 47, xuống. Ta được 37.
- Gặp số 37, ta chia 37 cho 5. Kết quả là 7.
- Không còn số nào nữa để đem xuống, nên kết quả cuối cùng là 9.
- Vậy, 47 chia cho 5 bằng 9.

Câu trả lời: 47 : 5 = 9

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 3
Câu hỏi Lớp 3

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46544 sec| 2235.414 kb