Lớp 10
10điểm
2 năm trước
!Lần đầu hỏi
User Google

43,5 dc biểu diễn sang dấu phẩy động là gì
Mình cần một chút hỗ trợ từ cộng đồng ở đây. Câu hỏi của mình có lẽ khá đặc biệt, nhưng hy vọng ai đó có thể giúp đỡ.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

Để biểu diễn số 43,5 dạng dấu phẩy động, ta cần xác định vị trí của dấu phẩy. Trong trường hợp này, dấu phẩy đặt ở trước chữ số 5, tạo thành số 0,5.

Câu trả lời:

Số 43,5 được biểu diễn dưới dạng dấu phẩy động là 0,5.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.
Câu hỏi Tin học Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45758 sec| 2259.523 kb