Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Ánh

400 - 2 phần 5 bằng bao nhiêu
Xin chú ý! Mình đang trong tình thế cần được giải cứu! Có ai có thể đưa cho mình một lời khuyên hữu ích không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi này, ta có thể sử dụng phương pháp trừ số.

Phương pháp 1:
- Ta trừ 2 phần 5 từ số 400 bằng cách trừ số 5 trước, rồi trừ số 2.
- Trừ 5 từ 400 ta được 400 - 5 = 395.
- Trừ 2 từ 395 ta có kết quả cuối cùng là 395 - 2 = 393.

Phương pháp 2:
- Ta có thể tính số buộc phải trừ đi bằng cách tính 2 x 5 = 10.
- Trừ 10 từ 400 ta được kết quả cuối cùng là 390.

Vậy câu trả lời cho câu hỏi "400 - 2 phần 5 bằng bao nhiêu" có thể là 393 hoặc 390, phụ thuộc vào phương pháp giải được sử dụng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.50625 sec| 2243.336 kb