Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Ánh

4 phút 25 giây = ............................. giây 150 phút = ..........giờ ..............phút 1,5 ngày = .........................giờ 1,4 giờ = ............giờ .............phút 90 phút = .....................giờ 45 phút = ....................... giờ 3 giờ 15 phút = ..........................giờ 4 giờ 12 phút = ...................giờ
Mình đang tìm kiếm một người hùng có thể cứu mình khỏi tình trạng này bằng cách trả lời câu hỏi của mình. Ai đó lên tiếng nhé!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải các câu hỏi trên, ta có thể sử dụng quy tắc đơn giản của đơn vị đo thời gian.

1. 4 phút 25 giây = (4 x 60 + 25) giây = 265 giây

2. 150 phút = (150 ÷ 60) giờ (thương) và (150 % 60) phút (số dư) = 2 giờ 30 phút

3. 1,5 ngày = 1 ngày + 0,5 ngày = 1 ngày + 12 giờ = (1 x 24 + 12) giờ = 36 giờ

4. 1,4 giờ = 1 giờ + 0,4 giờ = 1 giờ + (0,4 x 60) phút = 1 giờ 24 phút

5. 90 phút = (90 ÷ 60) giờ (thương) và (90 % 60) phút (số dư) = 1 giờ 30 phút

6. 45 phút = (45 ÷ 60) giờ (thương) và (45 % 60) phút (số dư) = 0 giờ 45 phút

7. 3 giờ 15 phút = 3 giờ + 15 phút = (3 x 60 + 15) phút = 195 phút = (195 ÷ 60) giờ (thương) và (195 % 60) phút (số dư) = 3 giờ 15 phút

8. 4 giờ 12 phút = 4 giờ + 12 phút = (4 x 60 + 12) phút = 252 phút = (252 ÷ 60) giờ (thương) và (252 % 60) phút (số dư) = 4 giờ 12 phút

Vậy, câu trả lời cho câu hỏi trên là:

1. 4 phút 25 giây = 265 giây
2. 150 phút = 2 giờ 30 phút
3. 1,5 ngày = 36 giờ
4. 1,4 giờ = 1 giờ 24 phút
5. 90 phút = 1 giờ 30 phút
6. 45 phút = 0 giờ 45 phút
7. 3 giờ 15 phút = 3 giờ 15 phút
8. 4 giờ 12 phút = 4 giờ 12 phút

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48715 sec| 2248.75 kb