Lớp 6
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Hồng Vương

36km/giờ =                m/giây
Chào các Bạn, mình đang gặp một chút vấn đề và thực sự cần sự trợ giúp của mọi người. Bạn nào biết cách giải quyết không, có thể chỉ giúp mình được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để chuyển đổi từ km/giờ sang m/giây, ta sử dụng quy tắc chuyển đổi sau đây:

1 km = 1000 m
1 giờ = 3600 giây

Do đó, ta có công thức tính chuyển đổi như sau:

36 km/giờ * (1000 m/km) / (3600 giây/giờ) = 10 m/giây

Vậy câu trả lời cho câu hỏi trên là 10 m/giây.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.24174 sec| 2228.195 kb