Lớp 1
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Minh Dung

30 x 3  bằng mấy dễ quá ha
Chào mọi người, mình đang gặp chút vấn đề khó khăn và rất cần sự giúp đỡ của các Bạn. Ai biết thì giúp mình với ạ!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta có thể sử dụng phép nhân để tính toán:

30 x 3 = ?

- Bước 1: Ta nhân hàng đơn vị:
3 x 0 = 0

- Bước 2: Ta nhân hàng chục:
3 x 3 = 9

Vậy, 30 x 3 = 90.

Câu trả lời cho câu hỏi trên là 90.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

30 x 3 là kết quả của phép cộng số 30 với chính nó 3 lần: 30 + 30 + 30 = 90

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

30 x 3 là tổng của số 30 cộng với chính nó 2 lần: 30 + 30 + 30 = 90

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 1
Câu hỏi Lớp 1

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.22268 sec| 2216.156 kb