Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Hạnh

3^x = 81 . tìm x , biết
Hello mọi người, mình đang khá gấp gáp để tìm câu trả lời. Bạn nào có kinh nghiệm chia sẻ cho mình với nhé!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải phương trình 3^x = 81, ta có thể dùng phương pháp logarit tự nhiên:

Bước 1: Lấy logarith tự nhiên của cả 2 vế phương trình
log(3^x) = log(81)

Bước 2: Sử dụng tính chất của logarith để đưa lũy thừa x xuống dưới dạng hệ số
x*log(3) = log(81)

Bước 3: Tính toán giá trị logarith
x = log(81)/log(3)

Bước 4: Tính xấp xỉ giá trị của x
x ≈ 4.169

Vậy, x khoảng 4.169 là nghiệm của phương trình.

Câu trả lời: x ≈ 4.169

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Để giải phương trình 3^x = 81, ta có thể thực hiện việc lấy logarit tự nhiên cơ số 3 của cả hai vế. Ta thu được x*log(3) = log(81). Tiếp theo, ta sử dụng tính chất logarit, log(a^b) = b*log(a), ta có x = log(81)/log(3). Khi tính giá trị, ta tìm được x = 4.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Ta biết 81 = 3^4. Vậy phương trình 3^x = 81 có thể viết lại thành 3^x = 3^4. Áp dụng nguyên tắc logarit, ta có x = 4.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Để giải phương trình 3^x = 81, ta có thể thực hiện việc chuyển đổi cơ số 3 và 81 sang cùng một cơ số. Ta biết rằng 81 = 3^4. Vậy phương trình có thể viết lại như sau: 3^x = 3^4. Khi hai mũ bằng nhau, ta có thể lập phương trình x = 4. Vậy kết quả x = 4.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48124 sec| 2247.172 kb