Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Đạt

3/trang 47 sách TOÁN lớp 5 a 5,34 km vuông      = .............ha b 16,5 m vuông       = .............m vuông ........dm vuông c 6,5 km vuông      = ........... ha
Ai đó có thể tận tình chỉ giáo cho mình cách xử lý câu hỏi này với. Mình thật sự mong muốn lắng nghe những lời khuyên từ các Bạn.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải các câu hỏi trên, ta cần biết quy đổi các đơn vị diện tích.
- 1 km vuông = 100 ha
- 1 m vuông = 0.01 m vuông
- 1 ha = 10000 m vuông

Phương pháp giải :
a) Để chuyển đổi km vuông thành ha, ta nhân số đơn vị diện tích km vuông với 100 (vì 1 km vuông = 100 ha)
Vậy, 5,34 km vuông = 5,34 x 100 ha = 534 ha.

b) Để chuyển đổi m vuông thành m vuông và*** vuông, ta nhân số đơn vị diện tích m vuông với 1 (vì 1 m vuông = 1 m vuông) và nhân số đơn vị diện tích m vuông với 100 (vì 1 m vuông = 100*** vuông)
Vậy, 16,5 m vuông = 16,5 x 1 m vuông = 16,5 m vuông
và 16,5 m vuông = 16,5 x 100*** vuông = 1650*** vuông.

c) Để chuyển đổi km vuông thành ha, ta nhân số đơn vị diện tích km vuông với 100 (vì 1 km vuông = 100 ha)
Vậy, 6,5 km vuông = 6,5 x 100 ha = 650 ha.

Câu trả lời:
a) 5,34 km vuông = 534 ha.
b) 16,5 m vuông = 16,5 m vuông và 1650*** vuông.
c) 6,5 km vuông = 650 ha.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

c) Để chuyển từ km vuông sang ha, ta phải nhân số km vuông với số đổi đơn vị từ km vuông sang ha. Theo công thức, 1 ha = 10000 m². Vậy 6,5 km vuông = 6,5 x 10000 ha = 65000 ha.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

b) Để chuyển từ m vuông sang km vuông và*** vuông, ta phải nhân số m vuông với số đổi đơn vị từ m vuông sang km vuông và*** vuông. Theo công thức, 1 km vuông = 1000 m² và 1*** vuông = 0.01 m². Vậy 16,5 m vuông = 16,5 x 0.001 km vuông = 0.0165 km vuông và 16,5 x 100*** vuông = 1650*** vuông.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

a) Để chuyển từ km vuông sang ha, ta phải nhân số km vuông với số đổi đơn vị từ km vuông sang ha. Theo công thức, 1 ha = 10000 m². Vậy 5,34 km vuông = 5,34 x 10000 ha = 53400 ha.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46341 sec| 2248.844 kb