Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Minh Ngọc

210 : 30 là bao nhiêu vậy ???
Mọi người thân mến, mình rất cần một chút trợ giúp từ Mọi người. Mọi người có thể dành ít phút để giúp mình không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi này, chúng ta có thể làm như sau:

Phương pháp 1: Chia 210 cho 30 bằng cách thực hiện phép chia.

Phương pháp 2: Nhân 30 với một số n để có kết quả gần bằng 210. Sau đó, ta kiểm tra kết quả bằng cách nhân số này với 30 xem có bằng 210 không.

Câu trả lời:

Phương pháp 1: 210 : 30 = 7

Phương pháp 2: Nhân 30 với 7, ta có 30 x 7 = 210. Do đó, 210 : 30 = 7.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47633 sec| 2235.336 kb