Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Hạnh

2 giờ rưỡi =...phút
Bạn nào có thể dành chút thời gian giải đáp giùm mình câu hỏi này không? Sự giúp đỡ của Mọi người sẽ được đánh giá rất cao!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

- 1 giờ = 60 phút
- Vậy 2 giờ rưỡi = 2 x 60 + 30 = 120 + 30 = 150 phút

Câu trả lời: 2 giờ rưỡi = 150 phút

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.51815 sec| 2243.148 kb