Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Đức

2/5+ 2/5=bằng bao nhiêu?  
Uyên ương hữu tình, giúp đỡ một tay để mình không trôi dạt với câu hỏi khó nhằn này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải 1:
- Để cộng các phân số, ta phải đồng mẫu (cùng mẫu số).
- Vì vậy, ta chuyển 2/5 thành phân số có mẫu số là 5.
- Ta nhân tử số và mẫu số của 2/5 cho 5, ta được 10/25.
- Khi đó, 2/5 + 2/5 = 10/25 + 2/5.
- Ta có thể cộng tử số của các phân số: 10 + 2 = 12.
- Mẫu số vẫn giữ nguyên là 25.
- Nên kết quả là 12/25.

Phương pháp giải 2:
- Chuyển 2/5 thành phân số có mẫu số là 10.
- Ta nhân đi 2 tử số và mẫu số của 2/5, ta được 4/10.
- Khi đó, 2/5 + 2/5 = 4/10 + 2/5.
- Ta có thể cộng tử số của các phân số: 4 + 2 = 6.
- Mẫu số vẫn giữ nguyên là 10.
- Nên kết quả là 6/10.

Vậy, kết quả của phép tính 2/5 + 2/5 có thể là 12/25 hoặc 6/10.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.44451 sec| 2243.313 kb