Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Dung

13. a) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số. b) Viết số tự nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau. 
Mình thực sự bí bách ở câu hỏi này, mong ai đó có thể tận tình chỉ giáo giúp mình với!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi này, ta cần hiểu rõ khái niệm về số tự nhiên và số chữ số.

1. a) Để viết số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số, ta chỉ cần chọn chữ số nhỏ nhất là 1 cho chữ số hàng nghìn và chữ số hàng trăm, và chọn chữ số nhỏ nhất là 0 cho chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng chục. Vậy số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số là 1000.

2. b) Để viết số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau, ta cần xác định chữ số trong mỗi hàng sao cho chúng khác nhau. Dùng phương pháp kiểm tra từng trường hợp, ta có thể xác định các chữ số như sau:
- Để chữ số hàng nghìn khác chữ số hàng trăm, ta có thể chọn số 1 cho chữ số hàng nghìn và số 2 cho chữ số hàng trăm.
- Để chữ số hàng đơn vị khác chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục, ta có thể chọn số 0 cho chữ số hàng đơn vị.
- Để chữ số hàng chục khác chữ số hàng trăm, chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng nghìn, ta có thể chọn số 3 cho chữ số hàng chục.

Vậy số tự nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là 1032.

Câu trả lời:
a) Số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số là 1000.
b) Số tự nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là 1032.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.54468 sec| 2236.563 kb