Lớp 6
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Bảo Long

1)Viết tích dưới dạng 1 lũy thừa : a) 4 mũ 5. 6 mũ 5 ; 7 mũ 2 .8 mũ 2 ;9 mũ 2 . 2 mũ 4 ; 4 mũ 3 .7 mũ 6 ; 27 mũ 4 .4 mũ 6                 Cần gấp lắm
Tôi thật sự đấu tranh với câu hỏi này hơi lâu rồi và cần một ít ánh sáng từ mọi người. Có ai có thể giúp tôi hiểu rõ hơn không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Để viết tích dưới dạng 1 lũy thừa, ta thực hiện phép nhân các số mũ với cùng cơ số và cộng các số mũ lại với nhau.

a) 4 mũ 5 . 6 mũ 5 = (4 . 6) mũ 5
b) 7 mũ 2 . 8 mũ 2 = (7 . 8) mũ 2
c) 9 mũ 2 . 2 mũ 4 = (9 . 2) mũ 2 . 4 mũ 4
d) 4 mũ 3 . 7 mũ 6 = 4 mũ (3+6) = 4 mũ 9
e) 27 mũ 4 . 4 mũ 6 = (27 . 4) mũ (4+6) = 108 mũ 10

Câu trả lời:
a) 4 mũ 5 . 6 mũ 5 = (4 . 6) mũ 5 = 24 mũ 5
b) 7 mũ 2 . 8 mũ 2 = (7 . 8) mũ 2 = 56 mũ 2
c) 9 mũ 2 . 2 mũ 4 = (9 . 2) mũ 2 . 4 mũ 4 = 18 mũ 2 . 4 mũ 4
d) 4 mũ 3 . 7 mũ 6 = 4 mũ 9
e) 27 mũ 4 . 4 mũ 6 = 108 mũ 10

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Câu trả lời chi tiết cho câu hỏi "Viết tích dưới dạng 1 lũy thừa" trong các phép tính đã cho:

1) Tích của 4 mũ 5 và 6 mũ 5:

4 mũ 5 . 6 mũ 5 = (4 . 6) mũ 5 = 24 mũ 5

2) Tích của 7 mũ 2 và 8 mũ 2:

7 mũ 2 . 8 mũ 2 = (7 . 8) mũ 2 = 56 mũ 2

3) Tích của 9 mũ 2 và 2 mũ 4:

9 mũ 2 . 2 mũ 4 = (9 . 2) mũ 2 . (2 mũ 2) = 18 mũ 2 . 4 mũ 2 = 72 mũ 2

4) Tích của 4 mũ 3 và 7 mũ 6:

4 mũ 3 . 7 mũ 6 = (4 . 7) mũ 3 . (7 mũ 3) = 28 mũ 3 . 343 mũ 3 = 9592 mũ 3

5) Tích của 27 mũ 4 và 4 mũ 6:

27 mũ 4 . 4 mũ 6 = (27 . 4) mũ 4 . (4 mũ 4) = 108 mũ 4 . 256 mũ 4 = 27648 mũ 4

=> Câu trả lời chi tiết cho các phép tính đã cho là:

{24 mũ 5, 56 mũ 2, 72 mũ 2, 9592 mũ 3, 27648 mũ 4}

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.28180 sec| 2252.313 kb