Lớp 7
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Thị Giang

1.Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê Sơ và thời Trần?Nhận xét? 2.Nguyên nhân và ý nghĩa lịch sử của khởi nghĩa Lam Sơn? 3.Vai trò của Nguyễn Trãi và Lê Lợi?
Có ai ở đây không? Mình đang tìm cách giải quyết câu hỏi khó nhằn này. Bất cứ sự giúp đỡ nào cũng sẽ rất quý giá! Cảm ơn mọi người.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Tìm hiểu về tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê Sơ và thời Trần.
2. Tìm hiểu về nguyên nhân và ý nghĩa lịch sử của khởi nghĩa Lam Sơn.
3. Tìm hiểu về vai trò của Nguyễn Trãi và Lê Lợi trong lịch sử.

Câu trả lời:

1. Tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê Sơ: Tại thời Lê Sơ, cơ cấu chính trị của đất nước được tổ chức thành 3 cấp: cấp trung ương, cấp đô thị và cấp làng xóm. Ở cấp trung ương, vua là người có quyền thống nhất quyền lực chính trị. Vua cai trị bằng cách triều đình được hình thành từ những vị quan như thái úy, trạng nguyên, học sĩ và quân sự. Cấp đô thị được tổ chức bởi quan phủ, quan xã và thường phủ. Cấp làng xóm gồm bộ lạc phù rừng và bộ lạc dân tộc.
Tổ chức bộ máy nhà nước thời Trần: Chính quyền trung ương được tổ chức bởi triều đình, gồm vua, quan lại và học sĩ. Vua có quyền lực tối cao và được coi là người đại diện cho mọi hoạt động chính trị. Cấp đô thị gồm thiên hạ trấn, trấn phủ và quan xã. Cấp làng xóm được tổ chức bởi tước xã và làng xóm.

2. Nguyên nhân và ý nghĩa lịch sử của khởi nghĩa Lam Sơn: Nguyên nhân khởi nghĩa Lam Sơn là do ách trần truồng, đàn áp của nhà Trần. Lam Sơn là cuộc khởi nghĩa quy mô lớn nhằm lật đổ nhà Trần, quyết định đánh dấu sự chuyển giao quyền lực từ nhà Trần sang nhà Lê và khởi đầu cho triều đại nhà Hậu Lê. Ý nghĩa lịch sử của khởi nghĩa này là tạo ra một sự chuyển đổi chính trị và đánh dấu sự ra đời của một giai đoạn mới trong lịch sử nước ta.

3. Vai trò của Nguyễn Trãi và Lê Lợi:
- Nguyễn Trãi: Ông là một nhà văn, nhà triết học, danh sĩ và tướng lĩnh xuất chúng trong lịch sử Việt Nam. Về vai trò của Nguyễn Trãi, ông là một nhà lãnh đạo quan trọng trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Nguyễn Trãi đóng vai trò lớn trong việc tuyên truyền, thống nhất lòng dân và xây*** chiến lược quân sự cho cuộc khởi nghĩa.
- Lê Lợi: Ông là một vị anh hùng và tướng lĩnh của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Ông đã lãnh đạo quân dân đánh đuổi quân quân Minh và giành lại độc lập cho nước Việt Nam. Vai trò của Lê Lợi là quyết định và xác lập quyền lực của nhà Hậu Lê sau khi lật đổ nhà Trần.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

3. Vai trò của Nguyễn Trãi và Lê Lợi:
- Nguyễn Trãi: Là người chỉ đạo chiến lược, nhà văn tài ba và cũng là tướng lĩnh dũng mãnh trong khởi nghĩa Lam Sơn. Ông viết nên Từ điển thổ phục, nhằm chống lại sự thống trị của quân Nguyên và kêu gọi sự đoàn kết của nhân dân.
- Lê Lợi: Là chỉ huy quân sự điều hành khởi nghĩa Lam Sơn, ông đã đánh bại nhiều đợt quân Nguyên, đặc biệt là trận Chi Lăng năm 1427 khiến quân Nguyên phải rút lui. Lê Lợi cũng là người chủ trương đánh quân Nguyên trên đồng bằng Bắc Bộ và truyền thống quân sự của ông đã để lại dấu ấn lịch sử.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

2. Nguyên nhân và ý nghĩa lịch sử của khởi nghĩa Lam Sơn:
- Nguyên nhân: Khởi nghĩa Lam Sơn nổi lên nhằm chống lại sự thống trị của quân Nguyên - xâm lược ngoại bang Trung Quốc. Nhân dân đồng lòng chống ngoại xâm, sự tham gia của các tầng lớp nhân dân và các tướng lĩnh tài ba như Lê Lợi đã tạo nên sức mạnh lớn.
- Ý nghĩa lịch sử: Khởi nghĩa Lam Sơn đã chấm dứt thời kỳ phổ quan và sự thống trị của quân Nguyên, truyền lại sức sống cho đất nước. Sự thắng lợi của khởi nghĩa này đánh dấu sự ra đời của vương triều Lê Sơ và khởi đầu cho một thời kỳ mới trong lịch sử Việt Nam.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

1. Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê Sơ: Quyền lực tập trung hoàn toàn vào vua, cung cấp lực lượng nội vụ và quân đội để kiểm soát đất nước. Văn võ quan lại đều được vua bổ nhiệm, các bộ ban chỉ đạo công việc như Thuộc văn, Thừa văn, Đô hộ, Tiết tướng... Vai trò của các quan lại chủ yếu là giữ trật tự xã hội, thu thuế và quản lý đất đai.
- Thời Trần: Bộ máy nhà nước phát triển hơn, được chia ra thành các bộ ban trực thuộc như Tế lễ, Quốc sử, Trường thiên, Quốc doanh... Nhà vua vẫn giữ vai trò quyền lực tập trung, tuy nhiên quyền lực của các quan lại trở nên lớn hơn.
Nhận xét: Bộ máy nhà nước của cả hai thời kỳ đều tập trung quyền lực vào vua, nhưng có sự phân chia và gia tăng quyền lực của các quan lại trong thời Trần.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Phương pháp làm:
- Đầu tiên, đọc kỹ đoạn trích để hiểu rõ nội dung và ý nghĩa của nó.
- Sau đó, phân tích các câu hỏi và tìm câu trả lời thông qua việc nắm vững các chi tiết, từ ngữ được sử dụng trong đoạn trích.
- Tóm tắt lại câu trả lời một cách ngắn gọn và chi tiết.

Câu trả lời:
Đoạn trích trên có nội dung liên quan đến sự tự biểu đạt của một người gọi em thông qua việc đặt câu hỏi về nhân cách và bản chất của em. Bài thơ không chỉ đơn thuần đặt câu hỏi, mà còn nhấn mạnh sự mạnh mẽ, kiên cường và tinh thần vĩ đại của một cô gái hoặc một nàng tiên trong trạng thái tỉnh dậy từ cơn ác mộng.

Em là ai? Cô gái hay nàng tiên?
Em có tuổi hay không có tuổi?
Mái tóc em đây, hay là mây là suối?
Đôi mắt em nhìn hay chớp lửa đêm giông?
Thịt da em hay là sắt là đồng?
Cho tôi hỏi bản chất em lạnh ngắt?
Cho tôi nâng bàn tay em nắm chặt?
Ồ, bàn tay như đôi lá còn xanh?
Trên mình em đau đớn cả thân cảnh?
Tỉnh lại em ơi, qua rồi cơn ác mộng
Em đã sống lại rồi, em đã sống!
Điện giật, đuối đèn, dao cắt, lửa nung
Không giết được em, người con gái anh hùng!
Ồ trái tim em, trái tim vĩ đại
Còn một giọt máu tươi còn đập mãi
Không phải cho em, cho lẽ phải trên đời
Cho quê hương em, cho Tổ quốc, loài người!

Các câu hỏi trong đoạn trích yêu cầu xác định nội dung của đoạn trích. Đoạn trích này thể hiện sự tự hỏi, tìm hiểu về bản chất và bản thân của người đọc. Đồng thời, nó cũng nhấn mạnh sự vĩ đại và mạnh mẽ của một người con gái, như một biểu tượng của sự kiên cường và sức mạnh.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
41 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Lịch sử Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.22589 sec| 2253.703 kb