Lớp 6
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Huỳnh Việt

1.TRẢ LỜI CÂU HỎI 1.WHERE IS YOUR HOME TOWN? 2. HOW OFTEN DO YOU GET THERE? 3. HOW DO YOU GET THERE? 4. WHAT IS YOUR HOMETOWN LIKE? 5. WHEN DOES TET HOLIDAY HAPPENED? 6. WHAT DO PEOPLE DO BEFORE TET? 7. WHAT DO YOU LIKE MUST ABOUT TET? 8.WHAT DO PEOPLE OFTEN DO ON THE FIRST DAY? 9. WHERE IS YOUR SCHOOL? 10. WHAT IS YOUR SCHOOL LIKE? 11. WHAT ARE THERE IN YOUR SCHOOL? 12. WHAT DO YOU LIKE MUST ABOUT YOUR SCHOOL? 13. HOW MANY SEASONS ARE THERE IN OUR COUNTRY? 14. WHAT ARE THEY? 15. WHAT IS YOUR FAVOURITE SEASON? WHY? 16. WHAT DO YOU OFTEN DO WHEN IT IS HOT?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Tiếng anh Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23703 sec| 2042.5 kb