Lớp 4
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Thị Giang

1.tìm số trung bình cộng của các số sau: a)42 và 52.      b)36;42;57     c)34;43;52;39    d)20;35;37;65;73 2.4 em Mai,Hoa,Hưng,Thịnh lần lượt cân nặng là 36kg,38kg,40kg,34kg.Hỏi trung bình mỗi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 3.Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9. (giải giúp 3 bài toán này nha!)

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.22756 sec| 2041.797 kb