Lớp 3
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Minh Ngọc

1 tiếng 30 phút = ..... giây
Có ai ở đây rảnh dỗi không, mình đang có câu hỏi này khoai quá? Mình đang cần sự giúp đỡ để trả lời câu hỏi này ạ.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để chuyển đổi từ tiếng và phút sang giây, ta có thể sử dụng quy tắc chuyển đổi như sau:
1 tiếng = 60 phút = 3600 giây.
1 phút = 60 giây.

Giải bằng cách sử dụng công thức:
1 tiếng 30 phút = (1 x 60 x 60) + (30 x 60) giây
= 3600 + 1800
= 5400 giây.

Vậy, 1 tiếng 30 phút = 5400 giây.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 3
Câu hỏi Lớp 3

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.43177 sec| 2247.266 kb