Lớp 6
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Huỳnh Dung

1. nêu nguyên nhân diễn biến kết quả của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan? 2. sau khi lên làm vua, Trưng Trắc đóng đô ở đâu? 3. cuộc khởi nghĩa Lí Bí chống ách xâm lược của triều đại phong kiến phương Bắc nào?  

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Tham khảo

1. Nguyên nhân: Do chính sách cai trị tàn bạo của nha Đường

Diễn biến:Cuộc k/n bùng nổ ở Hoan Châu, nhân dân Ái Châu, Diễn Châu nổi dậy hưởng ứng. Mai Thúc Loan xưng đế ( Mai Hắc Đế), chọn Sa Nam làm căn cứ 

Ông liên kết với nhân dân Giao Châu và Cham-pa, tấn công Tống Bình. Viên đô hộ Quang Sở Khách chạy về Trung Quốc.

Năm 722, nhà Đường đem 10 vạn quân sang đàn áp. Mai Hắc Đế thua trận.

Kết quả thất bại

2.Ở Mê Linh

3 nhà Lương

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Lịch sử Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.25142 sec| 2222.922 kb