Lớp 5
30điểm
2 năm trước
User Google

1. Đoàn xe có 10 chiếc thì chở được 600 tạ gạo. Nếu đoàn xe đó CÓ THÊM 20 chiếc xe nữa thì sẽ chở được bao nhiêu tạ gạo? ( sức chở của mỗi xe như nhau)

2. Gia đình Lan có 3 người, bình quân thu nhập hàng tháng của MỖI NGƯỜI là 5 triệu đồng. Nếu gia đình có thêm ông và bà ngoại sống cùng và tổng bình quân thu nhập hàng tháng của gia đình không đổi thì bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người bị GIẢM bao nhiêu tiền?
Mình rất cần một số ý kiến từ các Bạn để giải quyết một câu hỏi khó khăn mà mình đang đối mặt này. Ai đó có thể đưa ra gợi ý giúp mình không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải câu số 1:
- Đầu tiên, ta tính được hiệu suất vận chuyển của mỗi chiếc xe là 600/10 = 60 tạ gạo.
- Khi có thêm 20 chiếc xe, tổng số xe sẽ là 10 + 20 = 30 chiếc.
- Với hiệu suất vận chuyển là 60 tạ gạo/xe, tổng số tạ gạo sẽ là 60 * 30 = 1800 tạ gạo.

Đáp án câu số 1: Đoàn xe khi có thêm 20 chiếc xe nữa sẽ chở được 1800 tạ gạo.

Phương pháp giải câu số 2:
- Gia đình Lan có 3 người và bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người là 5 triệu đồng.
- Khi ông và bà ngoại sống cùng, số người trong gia đình sẽ là 3 + 2 = 5 người.
- Do tổng bình quân thu nhập hàng tháng của gia đình không đổi, ta có: 5 * 5 triệu = 25 triệu đồng.
- Bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người bị giảm là (25 - 3 * 5) triệu = 10 triệu đồng.

Đáp án câu số 2: Bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người bị giảm 10 triệu đồng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Nếu gia đình có thêm ông và bà ngoại sống cùng, tổng số người trong gia đình là 3 + 2 = 5 người.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

2. Bình quân thu nhập hàng tháng mỗi người trong gia đình Lan là 5 triệu đồng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Nếu đoàn xe có thêm 20 chiếc, tổng số xe là 10 + 20 = 30 chiếc. Vì mỗi chiếc xe vẫn chở được 60 tạ gạo, nên tổng số tạ gạo mà đoàn xe chở được là 30 x 60 = 1800 tạ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

1. Đoàn xe ban đầu có 10 chiếc, chở được 600 tạ gạo. Vậy mỗi chiếc xe chở được 600/10 = 60 tạ gạo.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48699 sec| 2249.859 kb