Lớp 7
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Đăng Hạnh

1.All the teachers love him because his conduct is good.-Because of............... 2.The fight was not delayed thought is was foggy.-Destipe.............. 3.We couldn't study because it was noisy.--> Because of......... 4.Even though it was cold, i went swimming-Inspite of.................. 5.These students didn't arrive late although there wá thr traffic jam -Destipe.......... 6.Mary can't sleep because there was the noise--> because of...............  

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp để hoàn thành các câu hỏi trên là thay đổi cấu trúc câu và sử dụng những từ ngữ tương ứng để diễn đạt ý nghĩa của câu gốc.

1. All the teachers love him because his conduct is good.
- Because of his good conduct, all the teachers love him.

2. The flight was not delayed thought is was foggy.
- Despite the foggy weather, the flight was not delayed.

3. We couldn't study because it was noisy.
- Because of the noise, we couldn't study.

4. Even though it was cold, I went swimming.
- Inspite of the cold weather, I went swimming.

5. These students didn't arrive late although there was a traffic jam.
- Despite the traffic jam, these students didn't arrive late.

6. Mary can't sleep because there was the noise.
- Because of the noise, Mary can't sleep.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

His good conduct is the reason why all the teachers love him.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Để trả lời cho câu hỏi về nội dung và nghệ thuật của bài ca dao này, ta có thể áp dụng phương pháp phân tích nghệ thuật và phân tích nội dung của bài ca.

1. Phân tích nghệ thuật:
- Đoạn bài ca dao được cho là bắt đầu bằng hai câu chữa tiếng chuông: "gió đưa cánh trúc la đà, tiếng chuông trấn vũ, canh gà thọ xương". Đây là một phép tả tường minh với hình ảnh âm thanh và hình ảnh hình tượng để diễn tả sự yên tĩnh và trầm tĩnh của không gian đêm đối với đồng hồ cát.
- Câu thơ thứ 2 "mịt mù khói tỏa ngàn sương" cũng sử dụng hình ảnh hình tượng và âm thanh để diễn tả một cảnh tượng trầm mặc và bí ẩn của đêm.
- Câu thơ cuối cùng "nhịp chảy yên thái, mặt gương tảy hồ" cũng sử dụng đối lập âm thanh và hình ảnh để tạo ra hình tượng yên tĩnh và bình lặng của mặt hồ.

2. Phân tích nội dung:
- Bài ca dao này chủ yếu miêu tả sự yên tĩnh, trầm tĩnh của không gian đêm thông qua các hình ảnh và âm thanh. Điểm chung của tất cả các câu thơ là sự tĩnh lặng, yên bình và bí ẩn.
- Bài ca dao cũng nhấn mạnh sự yên tĩnh bằng cách sử dụng các từ ngữ như "trấn vũ" (cái chuông dùng để báo thức đêm) và "canh gà thọ xương" (thời gian nửa đêm) để tạo ra hình ảnh của cảnh yên tĩnh trong cuộc sống đêm.
- Cuối cùng, bài ca dao miêu tả một hình ảnh yên tĩnh của mặt hồ trong những đêm trăng, nơi nhìn thấu và lặng yên.

Tổng kết lại, câu trả lời đầy đủ và chi tiết hơn có thể là:
Bài ca dao này được xây*** một cách tốt với sự gắn kết giữa nghệ thuật và nội dung. Nghệ thuật của bài ca dao được thể hiện qua việc sử dụng các hình ảnh hình tượng, âm thanh và đối lập âm thanh để tạo ra một bầu không khí yên tĩnh, trầm tĩnh và bí ẩn của không gian đêm. Nội dung của bài ca dao tập trung vào việc miêu tả sự yên tĩnh và trầm mặc của không gian đêm, nhấn mạnh sự tĩnh lặng và bí ẩn thông qua các dòng thơ về các yếu tố như chuông trấn vũ, canh gà thọ xương và mặt hồ yên bình.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23670 sec| 2277.5 kb