Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Đạt

1, a) 1/5 yến = ......kg            b) 5890 kg = ..... tạ ....kg         1/10 tấn = .......kg               1/4 kg = ......g 2) Cân nặng của cả bố và con là 91 kg . Bố cân nặng hơn con 41 kg . Hỏi bố cân nặng bao nhiêu ki - lô - gam , con cân nặng bao nhiêu ki - lô - gam ? 
Uh oh, mình đang rối bời với một câu hỏi khó đây. Mọi người có thể giúp mình tìm câu trả lời được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta sẽ thực hiện các phép tính sau:

1a) 1/5 yến = .......kg
Để chuyển đổi từ phân số thành số thập phân, ta chia tỷ số của phân số (1 cho 5) và sau đó nhân kết quả với đại lượng yến.
1/5 = 0.2
0.2 * yến = ......kg

1b) 5890 kg = ..... tạ ....kg
Để chuyển đổi từ kg sang tạ, ta biết rằng 1 tạ = 100 kg.
5890 kg = 5890/100 tạ = ...... tạ
Khi chuyển đổi từ kg sang tạ, ta sẽ có số kg còn lại.
5890 kg % 100 = .......kg

1/10 tấn = .......kg
Để chuyển đổi từ tấn sang kg, ta biết rằng 1 tấn = 1000 kg.
1/10 tấn = (1/10) * 1000 kg = ......kg

1/4 kg = ......g
Để chuyển đổi từ kg sang g, ta biết rằng 1 kg = 1000 g.
1/4 kg = (1/4) * 1000 g = ......g

2) Cân nặng của cả bố và con là 91 kg . Bố cân nặng hơn con 41 kg. Hỏi bố cân nặng bao nhiêu ki - lô - gam, con cân nặng bao nhiêu ki - lô - gam ?
Đặt bố cân nặng là x kg, con cân nặng là y kg.
Theo đề bài, ta có hệ phương trình:
x + y = 91 (1)
x - y = 41 (2)

Để giải hệ phương trình trên, ta có thể sử dụng phương pháp cộng trừ hoặc phương pháp thế.

Phương pháp cộng trừ:
Thêm hai phương trình (1) và (2) để loại bỏ y, ta sẽ có công thức:
x + y + x - y = 91 + 41
2x = 132
x = 66

Thay giá trị x = 66 vào một trong hai phương trình (1) hoặc (2), ta sẽ tìm được giá trị của y:
66 + y = 91
y = 91 - 66
y = 25

Vậy, bố cân nặng 66 kg và con cân nặng 25 kg.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49786 sec| 2257.18 kb