Lớp 1
60điểm
2 năm trước
hoàng thành trung

1+1=?
Mình cần một tay giúp đây! Ai có thể đóng góp ý kiến để mình giải quyết câu hỏi này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
1. Sử dụng sơ đồ số: Vẽ hai hình tròn và ghi số 1 trong mỗi hình. Đếm số hình tròn đã vẽ để tìm tổng của 1+1.
2. Sử dụng bàn tính: Đặt số 1 lên hàng đầu tiên và thêm số 1 dưới nó, sau đó thực hiện phép cộng và viết kết quả.
3. Sử dụng đồ vật: Lấy một quả táo và thêm một quả táo nữa vào, sau đó đếm tổng số quả táo đã có.

Câu trả lời: 1+1=2

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 1
Câu hỏi Lớp 1

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.44117 sec| 2246.531 kb