Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Huy

) Từ “Thưa thớt ” thuộc từ loại nào? A. Danh từ B. Tính từ C. Động từ D. Đại từ
Mình có một câu hỏi muốn nhờ mọi người giúp đỡ trả lời. Ai có kinh nghiệm, xin đừng ngần ngại chia sẻ với mình!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm câu hỏi này là kiểm tra kiến thức về từ loại. Ta cần xem từ "Thưa thớt" thuộc từ loại nào trong đáp án A, B, C, D.

Câu trả lời:

- Cách 1: Từ "Thưa thớt" thuộc từ loại Đại từ, bởi vì từ này đóng vai trò thay thế cho danh từ trong câu. Đáp án đúng là D. Đại từ.

- Cách 2: Từ "Thưa thớt" thuộc từ loại Danh từ, vì nó chỉ một vật thể cụ thể là cái thớt. Đáp án đúng là A. Danh từ.

Cả hai cách làm trên đều có thể, vì trong tiếng Việt, có một số từ có thể thuộc nhiều từ loại khác nhau tùy theo ngữ cảnh và cách sử dụng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Trong trường hợp này, từ “Thưa thớt” được sử dụng để chỉ một loại đồ dùng trong nhà bếp, vì vậy nó có thể được xem là một danh từ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Từ “Thưa thớt” có thể được xem là một danh từ bởi vì nó đặc điểm của một danh từ, được sử dụng để chỉ sự vật, sự việc, hay con người cụ thể, trong trường hợp này là nó là một loại vật liệu.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Ngữ văn Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48638 sec| 2248.336 kb