Lớp 7
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Hồng Vương

"Thau chua, rửa mặn, sổ phèn" Em hiểu câu trên như thế nào?
Hey cả nhà, mình đang bí bách quá, có ai có thể bỏ chút thời gian giúp mình với câu hỏi này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Câu hỏi trên có nội dung ví dụ về một công việc được thực hiện theo một quy trình nhất định. Để hiểu câu này, ta có thể phân tích như sau:

- "Thau chua": Đây là bước đầu tiên trong quy trình. Được hiểu là việc tham khảo, tìm hiểu thông tin, thu thập điểm mạnh và yếu của công việc cần làm.
- "Rửa mặn": Đây là bước thứ hai trong quy trình. Nghĩa bóng, việc "rửa mặn" có thể hiểu là loại bỏ những điểm yếu, sai sót, hoàn thiện công việc một cách kỹ lưỡng.
- "Sổ phân": Đây là bước cuối cùng, có nghĩa là kiểm tra, đánh giá lại công việc đã hoàn thành, ghi nhận mọi điểm mạnh và yếu của công việc để cải tiến trong tương lai.

Phương pháp làm gồm các bước:

1. Đọc câu hỏi và hiểu ý nghĩa của từng cụm từ trong câu.
2. Phân tích ý nghĩa của từng cụm từ và xác định quy trình công việc.
3. Tìm hiểu và xem xét các cách thực hiện quy trình công việc.
4. Viết câu trả lời theo các cách làm tìm được.

Ví dụ câu trả lời:

Cách 1:
- "Thau chua": Tham khảo, tìm hiểu thông tin về một vấn đề cần giải quyết.
- "Rửa mặn": Khắc phục những hạn chế và thiếu sót của vấn đề.
- "Sổ phân": Đánh giá lại quá trình xử lý vấn đề, đồng thời rút ra kinh nghiệm và học hỏi.

Cách 2:
- "Thau chua": Thu thập thông tin về một công việc cần thực hiện.
- "Rửa mặn": Xử lý công việc, xây*** các phương pháp, quy trình để hoàn thiện công việc.
- "Sổ phân": Kiểm tra và đánh giá lại kết quả công việc, tìm ra điểm mạnh và yếu để cải tiến.

Cách 3:
- "Thau chua": Tìm hiểu và nghiên cứu vấn đề cần giải quyết.
- "Rửa mặn": Loại bỏ những điểm yếu của vấn đề, cải thiện và hoàn thiện công việc.
- "Sổ phân": Đánh giá và ghi nhận lại kết quả công việc, từ đó rút kinh nghiệm và cải tiến quy trình thực hiện.

Lưu ý: Câu trả lời được viết dựa trên những thông tin chung và không liên quan đến nội dung cụ thể mà câu hỏi đề cập.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Câu trên có thể được hiểu như sau:

1. Thau chua: Đây có thể là một quy trình nấu ăn truyền thống để làm chua thức ăn, thường sử dụng thau làm dung dịch chua hoặc để chua các thành phần thức ăn. Quy trình thau chua gồm việc chuẩn bị thau, chua dung dịch, và thời gian để thức ăn chua.

2. Rửa mặn: Rửa mặn có thể ám chỉ việc rửa mặn nước biển, vì nước biển thường chứa nhiều muối và các tạp chất khác. Rửa mặn thường được thực hiện trên các*** cá hoặc các cơ sở sản xuất muối. Quá trình rửa mặn bao gồm việc lọc nước biển, loại bỏ tạp chất và muối, sau đó tiến hành quá trình chưng cất để thu được muối tinh khiết.

3. Sổ phèn: Sổ phèn có thể là một biện pháp hữu ích để kiểm tra độ pH của đất trong quá trình trồng trọt. Đất quá axit hoặc kiềm có thể làm giảm sự hấp thụ chất dinh dưỡng của cây và ảnh hưởng đến sức khỏe cây trồng. Sổ phèn thường được thực hiện bằng cách sử dụng bộ kiểm tra pH hoặc bộ kit sổ phèn để xác định mức độ pH của đất và thực hiện các biện pháp điều chỉnh đất để đảm bảo sự phát triển tốt của cây trồng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Công nghệ Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.09345 sec| 2220.742 kb