Lớp 5
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Hồng Đạt

. Giáo viên chuẩn bị một số vở để phát thưởng cho học sinh. Nếu mỗi học sinh 5 cuốn sách thì sẽ có thêm 10 cuốn sách. Nếu mỗi học sinh lấy 6 cuốn sách thì còn thiếu 2 cuốn. Giáo viên có bao nhiêu cuốn vở?
Có ai có thể hướng dẫn tôi qua trở ngại này không? Tôi đang hơi lúng túng và cần một lời khuyên.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phần giải của câu hỏi:

Ta gọi số vở mà giáo viên có là x.
Theo đề bài, nếu mỗi học sinh lấy 5 cuốn sách thì sẽ có thêm 10 cuốn sách, ta có phương trình:

x + 10 = 5 * số học sinh

Nếu mỗi học sinh lấy 6 cuốn sách thì còn thiếu 2 cuốn sách, ta có phương trình:

x - 2 = 6 * số học sinh

Từ hai phương trình trên, ta có thể giải hệ phương trình để tìm giá trị của x và số học sinh.

Câu trả lời cho câu hỏi trên là:
Số vở mà giáo viên có là x và giá trị của x phụ thuộc vào giá trị của số học sinh và không thể tìm được chính xác từ câu hỏi.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Giả sử số vở giáo viên có là x. Từ giả định, ta có phương trình 6x - 2 = 5x + 10. Giải phương trình này ta được x = 12. Vậy giáo viên có 12 cuốn vở.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Giả sử số vở giáo viên có là x. Với mỗi học sinh lấy 5 cuốn sách, tổng số sách sẽ là 5x. Nếu mỗi học sinh lấy thêm 10 cuốn sách nữa, tổng số sách sẽ là 5x + 10. Tuy nhiên, theo giả định, khi mỗi học sinh lấy 6 cuốn sách, sẽ còn thiếu 2 cuốn. Vì vậy, ta có phương trình 5x + 10 = 6x - 2. Giải phương trình này ta được x = 12. Vậy giáo viên có 12 cuốn vở.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.28080 sec| 2218.352 kb