Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Văn Đạt

+ em hiểu như thế nào về câu thơ" Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi"
Chào cả nhóm, mình biết mình không giỏi lắm ở chuyện này, nhưng mình cũng biết mình có những người bạn thông minh ở đây. Cần một tay giúp đỡ gấp!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Đọc câu thơ kỹ càng và hiểu nghĩa tổng quát của cụm từ "Cù lao chìm chữ ghi lời lòng con ơi".
2. Phân tích các từ, cụm từ trong câu thơ để hiểu rõ nghĩa của chúng.
3. Tìm hiểu văn bản hoặc tác phẩm mà câu thơ này xuất hiện để có thêm thông tin.
4. Trả lời câu hỏi dựa trên hiểu biết của mình và các thông tin đã tìm hiểu.

Câu trả lời (cách 1):

Theo hiểu biết của em, cụm từ "Cù lao chìm chữ ghi lời lòng con ơi" có thể được giải thích như sau:
- "Cù lao" đề cập đến một địa danh, có thể là một hòn đảo hay vùng đất nổi trên mặt nước.
- "Chìm" biểu thị sự chìm, sụp đổ, có thể chỉ một trạng thái hoặc tình trạng của địa điểm đó.
- "Chữ" thể hiện việc ghi tương trưng cho tri thức, văn chương hoặc những ghi chú quan trọng.
- "Lời lòng con ơi" có thể đề cập đến lòng trung thành, lòng yêu quý hoặc sự lưu giữ của con người.

Vì vậy, cụm từ "Cù lao chìm chữ ghi lời lòng con ơi" có thể nói về việc một địa điểm quan trọng, có tri thức, thông tin quan trọng bị chìm trên một hòn đảo hoặc vùng đất nổi nào đó, nhưng người viết câu thơ vẫn ghi nhớ và trân trọng nó trong trái tim.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Để giải câu hỏi trên, ta cần nhận biết cấu trúc so sánh hơn trong tiếng Anh. Cấu trúc so sánh hơn trong tiếng Anh là "A + verb + comparative + than + B". Trong trường hợp này, từ đề bài đã cho chúng ta mẫu câu so sánh hơn là "She is coming .... than me". Chúng ta cần chọn từ hoàn chỉnh từ vựng thích hợp để điền vào chỗ trống, để câu hoàn chỉnh đúng cú pháp.

Quay trở lại với câu hỏi. Chúng ta cần chọn từ hoạt động so sánh hơn từ "early" để điền vào chỗ trống trong câu. Từ hoạt động so sánh hơn có thể nhận biết qua hậu tố "-er" hoặc "more + tính từ/ trạng từ". Trong trường hợp này, chúng ta chọn từ "earlier" (A. earlier) để điền vào chỗ trống, vì "earlier" là từ hoạt động so sánh hơn.

Như vậy, câu trả lời cho câu hỏi trên là: A. earlier

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi Ngữ văn Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48003 sec| 2244.352 kb