Lớp 9
30điểm
3 năm trước
Rey

“Đừng phấn đấu để thành công mà hãy phấn đấu để mình có ích” (Albert Éinstein)
Hãy trình bày suy nghĩ của bạn về ý kiến trên
Mình đang cần một chút sự tư vấn từ các Bạn. Có ai có thể dành chút thời gian cứu nguy giúp mình không ạ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để trả lời câu hỏi trên, ta có thể trình bày theo các bước sau:

Bước 1: Hiểu ý kiến của Albert Einstein
Đọc và hiểu ý kiến của Albert Einstein trong câu trích dẫn. Ông muốn nhấn mạnh rằng không chỉ phải phấn đấu để thành công, mà còn cần phấn đấu để mang lại ích lợi cho mình và xã hội nói chung.

Bước 2: Phân tích và tư duy về ý kiến trên
- Để thành công, người ta thường phải đặt ra mục tiêu và phấn đấu để đạt được nó. Tuy nhiên, việc chỉ tập trung vào thành công cá nhân có thể tạo ra một tinh thần cạnh tranh khốc liệt và thiếu sự đồng lòng trong xã hội.
- Phấn đấu để mình có ích đòi hỏi ta phải xem xét những cách mình có thể đóng góp cho xã hội, trở nên hữu ích và có ích cho mọi người. Điều này không chỉ cung cấp cho ta một mục tiêu lớn hơn mà còn giúp tạo ra một tinh thần hợp tác và sự phát triển bền vững.

Bước 3: Viết câu trả lời
Suy nghĩ của tôi về ý kiến trên là:
Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Albert Einstein vì nó đúng với quan điểm của tôi về ý nghĩa của thành công. Mục tiêu không chỉ nên hướng tới thành công cá nhân mà còn nên xoay quanh việc mang lại lợi ích cho mình và xã hội. Việc làm đó sẽ khuyến khích sự đồng lòng và tinh thần hợp tác trong cộng đồng. Mỗi người cần phải tự hỏi và nhìn vào bản thân mình để tìm hiểu cách mình có thể đóng góp và có ích cho xã hội. Bằng cách này, chúng ta không chỉ mở rộng nhận thức về mục tiêu trong cuộc sống mà còn tạo ra một xã hội cùng nhau vun đắp và phát triển.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.
Câu hỏi Ngữ văn Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.44719 sec| 2240.383 kb