Lớp 3
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Văn Giang

  Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng cùng đơn vị đo rồi nhân với 2 muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4  muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng cình đơn vị đo muốn tính diện tích hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó        
Mọi người thân mến, mình đang trong tình thế khó khăn và rất cần sự giúp đỡ của Mọi người. Mọi người có thể dành chút thời gian giải đáp câu hỏi này của mình không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
1. Chu vi hình chữ nhật: Lấy chiều dài cộng với chiều rộng, sau đó nhân với 2.
2. Chu vi hình vuông: Lấy độ dài một cạnh nhân với 4.
3. Diện tích hình chữ nhật: Lấy chiều dài nhân với chiều rộng.
4. Diện tích hình vuông: Lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó.

Câu trả lời:
- Để tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng, sau đó nhân với 2.
- Để tính chu vi hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4.
- Để tính diện tích hình chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng.
- Để tính diện tích hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Diện tích hình chữ nhật cũng có thể tính bằng công thức: dienTich = cạnh * cạnh

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
21 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Diện tích hình chữ nhật có thể tính bằng công thức: dienTich = chiều dài * chiều rộng

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Chu vi hình chữ nhật cũng có thể tính bằng công thức: chuVi = 2 * chiều dài + 2 * chiều rộng

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
41 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Chu vi hình chữ nhật có thể tính bằng công thức: chuVi = (chiều dài + chiều rộng) * 2

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
21 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 3
Câu hỏi Lớp 3

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
4.25267 sec| 2231.055 kb