Giáo án dạy học lớp 12 môn Toán theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực

Giáo án dạy học lớp 12 môn Toán theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực

Nội dung Giáo án dạy học lớp 12 môn Toán theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực Bản PDF

Giáo án dạy học Toán lớp 12 theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực

Giáo án dạy học Toán lớp 12 theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực có tổng cộng 318 trang, được biên soạn bởi quý thầy, cô giáo nhóm Toán học Bắc Trung Nam.

Chủ đề 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số (03 tiết)

Chủ đề 2: Cực trị của hàm số (03 tiết)

Chủ đề 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số (04 tiết)

Chủ đề 4: Đường tiệm cận (03 tiết)

Chủ đề 5: Lũy thừa (3 tiết)

Chủ đề 6: Hàm số lũy thừa (02 tiết)

Chủ đề 7: Lôgarit (3 tiết)

Chủ đề 8: Hàm số mũ – hàm số lôgarit (3 tiết)

Chủ đề 9: Bất phương trình mũ và lôgarit (02 tiết)

Chủ đề 10: Phương trình mũ, phương trình logarit (03 tiết)

Chủ đề 11: Bất phương trình mũ và lôgarit (02 tiết)

Chủ đề 12: Ôn tập chương II (02 tiết)

Chủ đề 13: Nguyên hàm (5 tiết)

Chủ đề 14: Ứng dụng của tích phân trong hình học (5 tiết)

Chủ đề 15: Ôn tập chương III (2 tiết)

Chủ đề 16: Số phức (3 tiết)

Chủ đề 17: Cộng, trừ và nhân số phức (2 tiết)

Chủ đề 18: Phép chia số phức (2 tiết)

Chủ đề 19: Phương trình trên tập số phức (02 tiết)

Chủ đề 20: Ôn tập chương IV (02 tiết)

Chủ đề 21: Ôn tập cuối năm Giải tích 12 (6 tiết)

Chủ đề 22: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều (… tiết)

Chủ đề 23: Khái niệm về thể tích khối đa diện (5 tiết)

Chủ đề 24: Ôn tập chương I: Khối đa diện (01 tiết)

Chủ đề 25: Mặt cầu (4 tiết)

Chủ đề 26: Ôn tập chương II: Mặt nón - Mặt trụ - Mặt cầu (2 tiết)

Chủ đề 27: Hệ tọa độ trong không gian (4 tiết)

Chủ đề 28: Phương trình mặt phẳng (… tiết)

Chủ đề 29: Phương trình mặt phẳng (… tiết)

Chủ đề 30: Phương trình đường thẳng trong không gian (7 tiết)

Chủ đề 31: Ôn tập chương III: Phương pháp toạ độ trong không gian (02 tiết)

Mỗi chủ đề bao gồm các nội dung: mục tiêu, chuẩn bị của giáo viên và học sinh, tiến trình dạy học, câu hỏi/bài tập kiểm tra, đánh giá chủ đề theo định hướng phát triển năng lực và phụ lục.

Bình luận (0)
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
FREE học Tiếng Anh
1.11122 sec| 2236.227 kb