Giải bài tập chuyên đề vật lí lớp 10 cánh diều: Bài 1 Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường

Định hướng giáo dục và phát triển năng lực vận dụng trí thức cho học sinh

Trong sách Giải bài tập chuyên đề vật lí lớp 10 cánh diều, bài 1 Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường được hướng dẫn giải chi tiết trên trang 44. Bộ sách này được biên soạn nhằm mục đích phát triển năng lực vận dụng trí thức cho học sinh, giúp họ hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết trong sách giúp học sinh nắm vững bài học và áp dụng vào thực tế một cách hiệu quả.

Bằng cách phân tích chi tiết và cụ thể, sách không chỉ giúp học sinh giải quyết bài toán một cách dễ dàng mà còn giúp họ hiểu sâu hơn về vấn đề môi trường. Ngoài ra, việc áp dụng các kiến thức vật lí vào thực tế qua bài tập cũng giúp học sinh thấy được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường đối với cuộc sống hàng ngày.

Qua đó, sách Giải bài tập chuyên đề vật lí lớp 10 cánh diều không chỉ là công cụ giúp học sinh rèn luyện kiến thức mà còn là cầu nối giữa giáo dục và thực tế, khuyến khích học sinh phát triển ý thức bảo vệ môi trường từ khi còn rất trẻ.

Bài tập và hướng dẫn giải

I. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Câu hỏi: Kể tên các dạng ô nhiễm môi trường mà bạn biết?

Trả lời: Phương pháp giải:1. Liệt kê các dạng ô nhiễm môi trường mà bạn biết.2. Trong từng dạng ô nhiễm, đưa... Xem hướng dẫn giải chi tiết

1. Ô nhiễm ánh sáng

Câu hỏi: Ô nhiễm ánh sáng có tác hại như thế nào?

Trả lời: Phương pháp giải:1. Tìm hiểu về ô nhiễm ánh sáng và các tác động tiêu cực của nó đối với con người,... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Vận dụng: Trong 4 cách sử dụng đèn đường ở hình 1.3, cách nào ít gây ô nhiễm ánh sáng nhất? Tại sao?

Trả lời: Phương pháp giải:1. Xác định các cách sử dụng đèn đường ở hình 1.3: cách 1 là chiếu sáng cả mặt... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Ô nhiễm tiếng ồn

Câu hỏi: Ô nhiễm tiếng ồn có tác hại như thế nào?

Trả lời: Phương pháp 1:1. Trình bày các tác động của ô nhiễm tiếng ồn đến sức khỏe của con người.2. Trình bày... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Vận dụng: Phân tích bảng  1.2 và đưa ra các ví dụ về âm thanh quá to mà bạn đã gặp trong thực tiễn? Âm thanh quá to này đã ảnh hưởng đến bạn như thế nào?

Giải vận dụng trang 47 chuyên đề vật lí lớp 10 cánh diều

Trả lời: Phương pháp giải:Bước 1: Đọc và phân tích bảng 1.2 để hiểu về mức cường độ âm của các loại âm thanh... Xem hướng dẫn giải chi tiết

III. HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH VÀ SỰ NÓNG LÊN TOÀN CẦU

Câu hỏi: Hiệu ứng nhà kính gây tác hại như thế nào?

Trả lời: Phương pháp giải:1. Hiểu rõ về hiệu ứng nhà kính và cơ chế hoạt động của nó.2. Tìm hiểu các ảnh... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Vận dụng: 

a, Tại sao ở Miền Bắc trong những ngày giá rét cần quây ni lông che phủ cho các luống lúa non(mạ)?

b, Tại sao lại không nên để trẻ em một mình trong ô tô đỗ ngoài trời nắng nóng?

Trả lời: Phương pháp giải:a. Hiểu rõ hiện tượng hiệu ứng nhà kính và cách nó hoạt động. Tìm hiểu về cách quây... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Luyện tập: Lập bảng so sánh ba tác động tiêu cực đối với môi trường theo mẫu sau.

Giải luyện tập trang 49 chuyên đề vật lí lớp 10 cánh diều

Trả lời: Phương pháp giải:1. Xác định ba tác động tiêu cực đối với môi trường.2. Xác định nguyên nhân của mỗi... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Vận dụng: Lập kế hoạch và thực hiện dự án: Tìm hiểu biện pháp bảo vệ môi trường

Thảo luận các câu hỏi định hướng:

  • Tình trạng ô nhiễm ánh sáng, ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng tiêu cực của sự tăng hiệu ứng nhà kính ở Việt Nam và địa phương bạn như thế nào?
  • Hiện nay có những biện pháp nào nhằm hạn chế ô nhiễm ánh sáng, ô nhiễm âm thanh và ứng phó với tác hại của sự nóng lên toàn cầu gắn với chiến lược phát triển địa phương, quốc gia và toàn cầu?
  • Vì sao thực hiện các giải pháp này sẽ góp phần vào sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước?
  • Cá nhân, gia đình, nhà trường và cộng đồng bạn sinh sống có thể tham gia thực hiện các giải pháp thực hiện các giải pháp này như thế nào?

Lưu ý:

* Cần phân tích sự vận dụng các kiến thức, kĩ năng Vật lí để giải thích các biện pháp đặt ra.

* Nếu có một số kiến thức liên quan chưa học, hãy tìm hiểu ở sách báo và các trang web tin cậy.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Phân tích tình trạng ô nhiễm ánh sáng, ô nhiễm tiếng ồn và ảnh hưởng của tác... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.41981 sec| 2210.273 kb