Giải bài tập Chuyên đề lịch sử lớp 10 kết nối tri thức chuyên đề 2 Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ở Việt Nam

Hướng dẫn giải chuyên đề 2: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ở Việt Nam

Sách Giải bài tập Chuyên đề lịch sử lớp 10 Kết nối tri thức chuyên đề 2 Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ở Việt Nam được biên soạn nhằm giúp các em phát triển năng lực vận dụng tri thức một cách hiệu quả. Cuốn sách cung cấp các hướng dẫn cụ thể, giải chi tiết để giúp học sinh nắm vững bài học, hi vọng rằng nhờ đó, họ sẽ tiếp cận và hiểu sâu hơn về chuyên đề này.

Bài tập và hướng dẫn giải

I. DI SẢN VĂN HÓA

CÂU HỎI MỞ ĐẦU

Câu hỏi 1: Vậy di sản văn hoá là gì? Việt Nam có những loại hình di sản nào? Công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hoá được tiến hành như thế nào? Trách nhiệm của tổ chức và cá nhân ra sao?

Trả lời: Câu trả lời cho câu hỏi "Vậy di sản văn hoá là gì? Việt Nam có những loại hình di sản nào? Công tác... Xem hướng dẫn giải chi tiết

I. DI SẢN VĂN HÓA

1. Khái niệm di sản văn hóa:

Câu hỏi 1: Dựa vào thông tin trong mục a, em hiểu thế nào là di sản văn hoá?

Trả lời: Cách làm:1. Đọc thông tin về khái niệm di sản văn hoá để hiểu rõ ý nghĩa của nó.2. Truy cập sâu vào... Xem hướng dẫn giải chi tiết

I. DI SẢN VĂN HÓA

1. Khái niệm di sản văn hóa

Câu hỏi 2: Nêu ý nghĩa của di sản văn hoá và lấy ví dụ để chứng minh cho từng ý nghĩa đó.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định ý nghĩa của di sản văn hoá: Di sản văn hoá là những giá trị văn hoá, tâm linh,... Xem hướng dẫn giải chi tiết

I. DI SẢN VĂN HÓA

2. Phân loại di sản văn hóa và xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa 

a. Phân loại di sản văn hóa 

Câu hỏi 1: Di sản văn hoá gồm những loại hình nào? Dựa vào cách phân loại ở trên, em hãy cho biết trong các hình 5 - 7, hình ảnh nào phản ánh di sản văn hoá phi vật thể, hình ảnh nào phản ánh di sản văn hoá vật thể?

Trả lời: Cách làm:1. Xác định dựa vào tiêu chí phân loại di sản văn hóa vật chất và di sản văn hóa tinh... Xem hướng dẫn giải chi tiết

I. DI SẢN VĂN HÓA

2. Phân loại di sản văn hóa và xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa 

a. Phân loại di sản văn hóa 

Câu hỏi 2: Phân tích mục đích và ý nghĩa của việc phân loại di sản văn hoá.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định mục đích của việc phân loại di sản văn hóa.2. Liệt kê ý nghĩa của việc phân... Xem hướng dẫn giải chi tiết

I. DI SẢN VĂN HÓA

2. Phân loại di sản văn hóa và xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa 

b. Xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa 

Câu hỏi 1: Phân tích mục đích và ý nghĩa của việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ câu hỏi để hiểu rõ yêu cầu.2. Phân tích mục đích và ý nghĩa của việc xếp hạng di... Xem hướng dẫn giải chi tiết

I. DI SẢN VĂN HÓA

2. Phân loại di sản văn hóa và xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa 

b. Xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa 

Câu hỏi 2: Thảo luận và nêu ví dụ về từng loại di tích theo bảng xếp hạng ở trên.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định các loại di tích theo bảng xếp hạng: cấp tỉnh, quốc gia và quốc gia đặc biệt.2.... Xem hướng dẫn giải chi tiết

II. BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA

1. Mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa 

Câu hỏi 1: Bảo tồn di sản văn hoá là gì?

Trả lời: Cách 1:Bước 1: Định nghĩa bảo tồn di sản văn hóa.Bước 2: Trình bày ví dụ về việc bảo tồn di sản văn... Xem hướng dẫn giải chi tiết

II. BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA

1. Mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa 

Câu hỏi 2: Hãy phân tích mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá. Lấy ví dụ minh hoạ.

 

Trả lời: Câu trả lời chi tiết và đầy đủ cho câu hỏi "Hãy phân tích mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy giá... Xem hướng dẫn giải chi tiết

II. BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA

2. Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản 

Câu hỏi 1: Phân tích cơ sở khoa học của công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá.

Trả lời: Để phân tích cơ sở khoa học của công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, bạn cần thực... Xem hướng dẫn giải chi tiết

II. BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA

2. Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản 

Câu hỏi 2: Em hãy cho biết những cơ sở khoa học nào không được tuân thủ trong quá trình bảo tồn di sản Thung lũng En-bơ (Đức).

Trả lời: Cách làm:1. Xác định thông tin cơ bản về Di sản Thế giới Thung lũng En-bơ (Đức) được UNESCO ghi danh... Xem hướng dẫn giải chi tiết

II. BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA

2. Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản 

Câu hỏi 3: Nêu một số giải pháp để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá.

 

Trả lời: Để trả lời cho câu hỏi trên, bạn có thể thực hiện như sau:Cách làm:1. Trình bày về ý nghĩa của việc... Xem hướng dẫn giải chi tiết

II. BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA

3. Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan

Câu hỏi 1: Giải thích vai trò của hệ thống chính trị, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và mỗi cá nhân trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá.

Trả lời: Cách làm:1. Phân tích vai trò của hệ thống chính trị trong việc tạo ra các chính sách và pháp lý để... Xem hướng dẫn giải chi tiết

II. BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA

2. Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản 

Câu hỏi 2: Thông qua sự kiện UNESCO ghi danh Hát Xoan là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại, hãy cho biết trách nhiệm của các bên liên quan (Nhà nước, tổ chức xã hội, nhà trường, cộng đồng,...) trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định trách nhiệm của các bên liên quan (Nhà nước, tổ chức xã hội, nhà trường, cộng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

III. MỘT SỐ DI SẢN VĂN HÓA TIÊU BIỂU Ở VIỆT NAM

1. Di sản văn hóa phi vật thể

Câu hỏi 1: Dựa vào lược đồ Hình 16 (tr. 32), em hãy xác định vị trí phân bố của một số di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu ở Việt Nam.

Trả lời: Cách làm:1. Xem lược đồ Hình 16 để xác định vị trí phân bố của các di sản văn hóa phi vật thể tiêu... Xem hướng dẫn giải chi tiết

III. MỘT SỐ DI SẢN VĂN HÓA TIÊU BIỂU Ở VIỆT NAM

1. Di sản văn hóa phi vật thể

Câu hỏi 2: Giới thiệu giá trị nổi bật của một di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu (tự chọn).

Trả lời: Cách làm:1. Chọn một di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu ở Việt Nam (ví dụ: Dân ca ví dặm).2. Tìm... Xem hướng dẫn giải chi tiết

III. MỘT SỐ DI SẢN VĂN HÓA TIÊU BIỂU Ở VIỆT NAM

2. Di sản văn hóa vật thể

Câu hỏi 1: Dựa vào lược đồ Hình 16 (tr. 32) em hãy kể tên, xác định vị trí của một số di sản văn hoá vật thể tiêu biểu ở Việt Nam.

Trả lời: Cách làm:1. Xem lược đồ Hình 16 (tr. 32) để xác định vị trí các di sản văn hóa vật thể tiêu biểu ở... Xem hướng dẫn giải chi tiết

III. MỘT SỐ DI SẢN VĂN HÓA TIÊU BIỂU Ở VIỆT NAM

2. Di sản văn hóa vật thể

Câu hỏi 2:  Em hãy lựa chọn giới thiệu một di sản văn hoá vật thể tiêu biểu nhất.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định di sản văn hóa vật thể tiêu biểu ở Việt Nam.2. Nêu lý do chọn di sản văn hóa... Xem hướng dẫn giải chi tiết

III. MỘT SỐ DI SẢN VĂN HÓA TIÊU BIỂU Ở VIỆT NAM

2. Di sản văn hóa vật thể

Câu hỏi 3: Có quan điểm cho rằng: Di sản văn hoá vật thể là các công trình, di tích nên chỉ có giá trị về kiến trúc. Em có đồng ý với quan điểm này không? Thông qua một ví dụ cụ thể, hãy giải thích vì sao em đồng ý hoặc không đồng ý.

Trả lời: Cách 1:1. Chọn một ví dụ cụ thể về di sản văn hóa vật thể.2. Giải thích vì sao di sản văn hóa vật... Xem hướng dẫn giải chi tiết

III. MỘT SỐ DI SẢN VĂN HÓA TIÊU BIỂU Ở VIỆT NAM

3. Di sản thiên nhiên và di sản hỗn hợp

Câu hỏi 1: Dựa vào lược đồ Hình 29 (tr. 39), hãy xác định vị trí phân bố của một số di sản thiên nhiên và di sản hỗn hợp. Kể tên một số di sản thiên nhiên và hỗn hợp khác.

Trả lời: Cách làm:1. Xem lược đồ Hình 29 để xác định vị trí phân bố của các di sản thiên nhiên và hỗn hợp ở... Xem hướng dẫn giải chi tiết

III. MỘT SỐ DI SẢN VĂN HÓA TIÊU BIỂU Ở VIỆT NAM

3. Di sản thiên nhiên và di sản hỗn hợp

Câu hỏi 2: Thông qua một ví dụ cụ thể, giải thích vì sao các di sản được phân loại là di sản thiên nhiên/di sản hỗn hợp.

Trả lời: Cách làm:1. Tìm hiểu về khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm và những đặc điểm về đa dạng sinh học của... Xem hướng dẫn giải chi tiết

B. CÂU HỎI CUÔI BÀI

Câu hỏi 1: Lập bảng thống kê về một số di sản tiêu biểu của Việt Nam được UNESCO ghi danh theo gợi ý dưới đây:

TT

Tên di sản

Địa điểm (tỉnh/thành phố)

Loại hình di sản

1

?

?

?

 

Trả lời: Cách làm:1. Lập bảng với các cột "TT" (Thứ tự), "Tên di sản", "Địa điểm (tỉnh/thành phố)", "Loại... Xem hướng dẫn giải chi tiết

B. CÂU HỎI CUÔI BÀI

Câu hỏi 2: Ngoài các di sản đã được UNESCO ghi danh, em hãy kể tên những di sản tiêu biểu khác ở địa phương em hoặc ở Việt Nam theo loại hình.

Trả lời: Cách làm:1. Liệt kê các di sản tiêu biểu ở Việt Nam theo loại hình văn hóa phi vật thể, văn hóa vật... Xem hướng dẫn giải chi tiết

B. CÂU HỎI CUÔI BÀI

Câu hỏi 3: Theo em, những di sản của Việt Nam có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của đất nước và cộng đồng sinh sống ở vùng di sản? Em cần làm gì để góp phần giữ gìn và phát huy giá trị của các di sản?

 

Trả lời: Câu trả lời chi tiết và đầy đủ hơn cho câu hỏi trên như sau:Nếu những di sản của Việt Nam như di... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.52122 sec| 2270.023 kb