Giải bài tập Chuyên đề Địa lí 10 chân trời sáng tạo Phần I Đô thị hoá

Hướng dẫn giải Chuyên đề Địa lí 10: Phần I Đô thị hoá

Trang 13 của sách Giải bài tập Chuyên đề Địa lí 10 Chân trời sáng tạo giới thiệu khái niệm cơ bản về đô thị hoá. Bộ sách này được biên soạn nhằm giúp học sinh phát triển năng lực vận dụng tri thức một cách hiệu quả. Bằng cách hướng dẫn chi tiết và giải thích cụ thể, chúng tôi hy vọng rằng học sinh sẽ hiểu rõ bài học và vận dụng được kiến thức vào thực tế hơn.

Bài tập và hướng dẫn giải

Đô thị hóa là xu thế tất yếu trong quá trình phát triển của các quốc gia trên thế giới. Thế nào là đô thị hoá? Đô thị hoá ở các nước phát triển và đang phát triển khác nhau ra sao? Quá trình đô thị hoá tác động như thế nào đến dân số, kinh tế, xã hội và môi trường ở các nước đang phát triển?

Trả lời: Cách làm:1. Đọc câu hỏi và hiểu rõ yêu cầu.2. Tìm hiểu về khái niệm đô thị hoá, sự khác nhau giữa đô... Xem hướng dẫn giải chi tiết

1. Khái niệm đô thị hoá

Dựa vào thông tin trong bài và hiểu biết của bản thân, em hãy trình bày khái niệm đô thị hoá theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ câu hỏi để hiểu rõ yêu cầu.2. Xác định khái niệm đô thị hoá theo nghĩa rộng và... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Ý nghĩa của tỉ lệ dân thành thị

Dựa vào hình 2.1, thông tin trong bài và hiểu biết của bản thân, em hãy nêu ý nghĩa của tỉ lệ dân thành thị.

Trả lời: Cách làm:1. Dựa vào hình 2.1 và thông tin trong bài để tìm tỉ lệ dân thành thị.2. Hiểu rõ về ý nghĩa... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.44415 sec| 2184.797 kb