Giải bài tập Chuyên đề Địa lí 10 Cánh diều phần II Các tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu

Hướng dẫn giải bài tập Chuyên đề Địa lí 10 Cánh diều phần II Các tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu

Trang 8 của sách chuyên đề Địa lí 10 Cánh diều giới thiệu cách giải chi tiết phần II về các tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu. Mục tiêu của bộ sách này là giúp các em học sinh phát triển năng lực vận dụng tri thức một cách hiệu quả. Bằng cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết, chúng tôi hy vọng rằng học sinh sẽ dễ dàng nắm bắt bài học và hiểu rõ hơn về chủ đề này.

Bài tập và hướng dẫn giải

1. Tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đến môi trường tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

Câu hỏi 1: Đọc thông tin và quan sát hình 1.2, hãy phân tích các tác động và hậu quả chủ yếu của biến đổi khí hậu đến môi trường tự nhiên.

Câu hỏi 2: Quan sát hình 1.3, hãy phân tích tác động hậu quả của biến đổi khí hậu đến tài nguyên đất, tài nguyên nước và tài nguyên sinh vật trên Trái Đất.

- Lấy ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đến tài nguyên thiên nhiên ở nước ta.

Trả lời: Để trả lời câu hỏi 1 và 2 về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đến môi trường tự nhiên và tài... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đến các hoạt động kinh tế

Câu hỏi 1: Đọc thông tin và quan sát hình 1.4, hãy phân tích tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đến nông nghiệp. Lấy ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp ở nước ta hoặc ở địa phương.

Câu hỏi 2: Quan sát hình 1.5, hãy phân tích các tác động và hậu quả chủ yếu của biến đổi khí hậu đến công nghiệp. Lấy ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đến sản xuất công nghiệp ở nước ta hoặc ở địa phương.

Câu hỏi 3: Quan sát hình 1.6, hãy phân tích các tác động và hậu quả chủ yếu của biến đổi khí hậu đến dịch vụ. Lấy ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đến hoạt động dịch vụ ở nước ta hoặc ở địa phương.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc thông tin và quan sát hình 1.4, hình 1.5, hình 1.6 để hiểu rõ về tác động và hậu quả... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3. Tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đến đời sống con người

Quan sát hình 1.7 và hình 1.8, hãy phân tích tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đến sức khoẻ con người. Lấy ví dụ về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sức khoẻ con người ở nước ta hoặc ở địa phương em.

Trả lời: Cách làm:1. Xem xét hình 1.7 và hình 1.8 để hiểu rõ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đối... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.46919 sec| 2185.625 kb