Các môn đã giúp đỡ bạn bè
Toán học(2)
Câu trả lời
Câu hỏi
ID câu hỏi: 2537| 3 tháng trước
1+1=2
ID câu hỏi: 2544| 1 tháng trước
bkm
ID câu hỏi: 2544| 1 tháng trước
Tìm các số mũ n sao cho luỹ thừa 3n thảo mãn điều kiện: 25 < 3n < 250
Đặt câu hỏi
0.03782 sec| 2206.688 kb