Các môn đã giúp đỡ bạn bè
Công nghệ(1)
Lịch sử(1)
Toán học(7)
Câu trả lời
Câu hỏi
ID câu hỏi: 2633| 2 tháng trước
ko bt nữa
ID câu hỏi: 2647| 1 tháng trước
1+1=2
ID câu hỏi: 2648| 1 tháng trước
Tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua Luận cương chính trị do Trần Phú khởi thảo.
ID câu hỏi: 4667| 1 tháng trước
thì phải trả lời các câu hỏi
ID câu hỏi: 4671| 1 tháng trước
chắc có
ID câu hỏi: 4684| 1 tháng trước
bằng 1
ID câu hỏi: 4698| 3 tuần trước
ko
ID câu hỏi: 4710| 2 tuần trước
tui nè
ID câu hỏi: 4737| 3 ngày trước
ssss
ID câu hỏi: 4737| 3 ngày trước
Phương trình 5 - (2 – x) = 4(3 – 2x) có tập nghiệm là:

 A. S = { 1}

 B. {2}

 C. {-1}

 D. {-2}.
Đặt câu hỏi
0.04122 sec| 2307.289 kb