Các môn đã giúp đỡ bạn bè
Lịch sử(1)
Toán học(1)
Câu trả lời
Câu hỏi
ID câu hỏi: 2647| 1 tháng trước
1+1=2
ID câu hỏi: 2648| 1 tháng trước
Đáp án C

Tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua Luận cương chính trị do Trần Phú khởi thảo.
Bạn chưa có câu hỏi nào!
Đặt câu hỏi
0.05380 sec| 2303.289 kb