Các môn đã giúp đỡ bạn bè
Toán học(1)
Câu trả lời
Câu hỏi
ID câu hỏi: 2647| 6 ngày trước
Ta có

- 6 = - 6

=> 4 - 10 = 9 - 15

=> 4 - 2.2.5/2 = 9 - 2.3.5/2
ID câu hỏi: 2647| 6 ngày trước
1+1=?
Đặt câu hỏi
0.08121 sec| 2206.969 kb